Tým chce využít šance

Jedním z rozhodujících prostředků jak úspěšně uvádět do života firemní vize TOS VARNSDORF se stává přechod z individuální činnosti k práci týmové. V současné době působí v TOS VARNSDORF několik týmů, o jejichž činnosti vás chceme průběžně informovat. V dnešním vydání přinášíme informace o týmu montáží.

Tým montáží vedený ing. Janem Pagáčem je sestaven z předních pracovníků a techniků montáží. Cílem jejich činnosti je poměrně široká problematika.

Prvořadým úkolem tohoto týmu je zajistit pružnější reakci montáží na požadavky zákazníků – prodeje.

Členové týmu postupně připravují vytvoření nového uspořádání montáže jednotlivých typů strojů a podskupin.

Tým se zabývá volbou optimální cesty k navážení a toků dílců do montáží tak, aby se snížila manipulace. Měl by být určen také nový způsob výdeje dílců a komponentů ze skladů v sektorových kontejnerech ke každému stroji. S tím souvisí i důležitý úkol – přizpůsobit výdej a navážení dílců a komponentů až ke stroji v termínech dle potřeby montáže.

Dalším posláním tohoto pracovního týmu je dosažení toho, aby montážní prostor stroje byl využit od začátku (škrabání) až po expedici. Tým řeší rovněž problémy s montážemi podskupin a vřeteníků, které je třeba sloučit s plynulou montáží stroje.

Úkolem týmu je také dosáhnout začlenění pracovníků OTS a výstupní technické kontroly do procesu montáží podle zásady: „Montáž stroje končí až předáním u zákazníka.“

Na první pohled se snad jen nezasvěcenému může zdát, že nejde o závažnou problematiku. Opak je však pravdou. Kdo dobře zná práci střediska montáží, tomu je jistě i zřejmé, o jak náročné úkoly k řešení a realizaci se vlastně jedná.

Členové týmu nevidí ve svém působení pouhé plnění stanovených úkolů, v širší perspektivě jim jde o využití velké šance – prosadit konečně činnosti, po kterých léta volají, a tak ukázat nejen ve firmě, že se v TOS VARNSDORF vyrovnáme světové špičce ve výrobě obráběcích strojů.

V. Ticháček

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.