Nové školící středisko

V minulých dnech bylo otevřeno nové školící středisko TOS VARNSDORF, nachází se ve druhém patře budovy InterTOS. Zřízení školícího střediska se jevilo v současnosti pro firmu jako velmi naléhavé z hlediska stálého zvyšování kvalifikace a proškolování nových metod řízení moderního podniku, tak aby mohla být postupně naplňována firemní vize společnosti.

Ideový námět interiéru střediska vytvořila a organizačně celou akci vedla ing. Hana Berková z personálního úseku firmy, výtvarné zpracování provedl pan Šimůnek z Reklamních služeb. Na zprovoznění školícího střediska se dále podílel kolektiv pracovníků řízený p. Z. Popelkou – Josef Radoň, Martin Heinrich, Zdeněk Kolda, Jan Gábor a Ladislav Kolek. Velkou měrou k včasnému otevření střediska přispěli pracovníci z dopravy Karel Martinec a Tibor Tomanica. Všem jmenovaným i dalším, kteří byli nápomocni při vybudování nové společenské místnosti firmy, patří dík.

Kapacita školícího střediska postačuje pro 23 osob. Moderní řešení interiéru a technické vybavení audiovizuálními pomůckami, poskytne účastníkům různých školení, seminářů, výcviků, besed a tiskových konferencí příjemné prostředí pro výuku a další vzdělávání. V nejbližší době zde proběhne šestihodinový cyklus rozdělený do čtyř bloků pro usnadnění adaptace nových zaměstnanců firmy. Pokračovat tu bude výcvik I. etapy týmové práce, dále se připravuje školení pro vedoucí pracovníky a mistry, zaměřené na psychologii jednání nadřízených s podřízenými. Rovněž se zde budou scházet na pracovních schůzkách týmy pro řešení vytipovaných problémů firmy. Nedílnou součástí budou i jazykové kurzy.

-ta-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.