Otevřený dopis představenstva TOS

Vážení spolupracovníci! Dnes poprvé všichni společně vzpomínáme událostí, které vytvořili historii naší firmy. Nejde pouze o okamžik před 95. lety, kdy pan Arno Plauert přijal rozhodnutí vstoupit do strojírny v tehdejším Warnsdorfu, aby zde posléze zavedl výrobu obráběcích strojů. Těch vpravdě historických událostí bylo za ta léta ještě jistě více.

O mnohých z nich se už psalo v Kapitolách z historie, které se pravidelně objevují v našich novinách. Nechceme panu Krištofovi konkurovat a prozrazovat předem, co všechno se ještě o historii firmy ve zmíněném seriálu dozvíme. Chtěli bychom však dát podnět k zamyšlení nad událostmi, které se odehrály v posledních čtyřech letech, jež vedly k tomu, že jsme se stali firmou, o níž se mluví a o níž se ví, že umí.

Těch událostí je celá řada. Počínaje lehkovážnými spekulacemi bývalého vedení státního podniku o způsobu privatizace, vedoucí k utlumení výroby a masovému odchodu pracovníků z firmy. Pokračující skutečností absolutního nedostatku finančních prostředků i pracovníků pro nové nastartování výroby. Následují pak vlastním postupným poznáváním, že máme společně dostatek sil, znalostí a vůle ke zvládnutí nové, obtížné situace. Toto poznání pak přivedlo k přesvědčení dnes již značnou část vás, spolupracovníků, že máme na to, patřit k nejlepším.

Zamyslíte-li se nad tím, proč jsme uspěli, co je příčinou dnešního stavu, jistě dojdete rovněž k závěru, že podstatnou roli v tomto směru sehrává naše nová dovednost – nejsme sami, učíme se lépe komunikovat a problémy řešit společně.

Právě sounáležitost k firemnímu týmu s jasným cílem, o jehož dosažení se společně snaží všichni, je základem budoucích úspěchů firmy, ale rovněž i základem úspěšných životních kariér lidí, kteří tento tým tvoří.

Představenstvo naší akciové společnosti je přesvědčeno, že tuto podnikatelskou filozofii bude přijímat a jí se řídit stále více spolupracovníků. A to právě proto, že jsme na vlastní kůži poznali, že to funguje.

Přeji Vám příjemné prožití dnešního firemního svátku i následných Velikonoc.

Varnsdorf, 10. 4. 1998

Ing. JAN RÝDL
předseda představenstva TOS VARNSDORF a. s.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.