Náš rozhovor: Aktuálně o nákupu

Nákup sehrává v moderně řízeném průmyslovém podniku významnou úlohu, ovlivňuje finanční hospodaření firmy a v konečném důsledku se podílí i na jejím dosaženém zisku. Práce v oddělení nákupu je náročná a vyžaduje od každého pracovníka schopnost dobré komunikace s obchodními partnery, znalost sortimentu nakupovaných materiálů a stálý přehled o výrobních programech dodavatelů. O aktuální rozhovor na téma nákup v současnosti jsme požádali pana ing. Petra Hüblera, vedoucího nákupu a. s. TOS Varnsdorf.

Ve vyhlášeném podnikovém programu zlepšování kvality procesů a činností na rok 1998 je také zařazena oblast nákupu, a to dodavatelské podmínky a zásoby, regulace přísunu materiálu. Jak ovlivní tento požadavek vaši činnost v letošním roce?

Tato problematika je ve zmíněném programu pojata šířeji, nepůjde jen o nějaké zlepšení činnosti nákupu nebo skladování, ale předpokládá se optimální řešení celého procesu, který je označován jako materiálové toky – vstup materiálu, služeb nebo výrobků do podniku od nakupování, přes skladování, po výdej. Řídí se plánování potřebného objemu zboží až po určení, od kterého dodavatele a za jakých podmínek se zboží dostane ke konečnému uživateli, ať je to výroba, údržba nebo kterýkoliv jiný úsek firmy. V odborné terminologii se celá tato problematika označuje jako logistika. Jde o poměrně širokou a složitou záležitost, právě proto byl sestaven řešitelský tým, který se již zaváděním logistiky v TOSu začal intenzivně zabývat. Cílem by mělo být ustanovení tzv. logistického řetězce. Logistika by měla řídit veškeré procesy a činnosti, jež mají souvislost s nakupováním, skladováním a vnitrozávodovou dopravou. Chtěl bych, aby se tým zabýval také otázkami, kolik a kdy určité materiály, zvláště pro výrobu, nakoupit. To dnes patří do řízení výroby a proto se domnívám, že i řízení výroby by mělo být součástí naší podnikové logistiky. Tým se bude také zabývat otázkou kontroly jakosti dodávaných komponentů, řídících systémů od firmy Heidenhain, či systémů od fy Siemens. V řešitelském týmu je proto široké zastoupení: za výrobu M. Ducháček, za řízení výroby ing. J. Pagáč, za mezisklad B. Šebestián, za nakupování dílců M. Šimek, za informatiku P. Záklasník a K. Buršíková, za nákup J. Žebro a moje maličkost.

S jakým objemem nákupu v letošním roce počítáte?

V loňském roce jsme nakoupili za 778 mil. korun, přičemž výroba zboží činila 1 250 mil. korun. V letošním roce je naplánována výroba asi za 1,5 miliardy korun a materiálová náročnost činí asi 0,53 Kč nákladů na 1 Kč výkonů – to je 53 %. Objem nákupu proto předpokládám o 18 až 20 % vyšší než loni.

Dojde ke změnám ve vztahu k největším dodavatelů? Daří se vám třeba dohodnout výhodnější cenové podmínky?

U našich největších dodavatelů Siemens a Heidenhain k výrazným změnám nedojde. V závěru loňského roku jsme podepsali roční smlouvu s oběma firmami, u každé z ní činí objem nákupů kolem 120 mil. Kč. Změnu jsme dosáhli ale u našeho velkého dodavatele ložisek – firmy SKF, ta se pro nás stává monopolním dodavatelem této komodity v celkové hodnotě asi 20 mil. Kč ročně. Dříve jsme nakupovali ložiska od několika výrobců, což nebylo cenově právě nejvýhodnější. Podařilo se nám dohodnout s monopolním dodavatelem ložisek snížení cen pro letošní rok o 25 až 40 %.

Už loni byl ustaven řešitelský tým, který se touto problematikou zabýval, a myslím, že právě výsledky tohoto týmu z nákupu přispěly velkou měrou k dosažení loňské celopodnikové úspory 40 mil. Kč. Úspěšným jednáním s největšími dodavateli se podařilo např. u nákupu hydrauliky snížit náklady. Hydroagregát nakupujeme již jako jeden celek, čímž se snížil počet nakupovaných položek a zlepšily se značně i dodací a platební podmínky u dodavatele HYTOS Vrchlabí. Naší firmě tato skutečnost přinesla významnou úsporu.

Na závěr už jen jediná otázka. Nákup pracuje už půl roku v nově vybudovaných kancelářích, projevilo se nové prostředí také na vaší práci?

Velkorysé vybavení kanceláří nákupu na moderní úrovni se projevilo velmi příznivě na práci celého kolektivu pracovníků nákupu a vedlo k jejich spokojenosti. Samozřejmě se nám lépe jedná s dodavateli v pěkném, reprezentativním prostředí, v příjemné atmosféře, zvyšuje se tím i prestiž celé firmy. Přál bych i ostatním úsekům co nejdříve podobné vylepšení pracovního prostředí.

Díky za rozhovor.

-ta-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.