Ukázkové pracoviště v provozu

Po delší době se vracíme k nově vybudovanému pracovišti WHN 130 MC v nářaďovně TOS. Po počátečních obtížích, které provázely montáž a následné předávání stroje, způsobené převážně posouváním termínů konečné montáže a v neposlední řadě zajištěním vhodného výrobního programu, pracuje dnes stroj ve třech směnách. Obrobkem je kokila pro hliníkové odlitky.

Program pro opracovávání je vytvářen Ing. Reifem v TOSu Varnsdorf a dvěma programátory u zákazníka, kteří program posílají E-mailem do podniku, kde je nahráván do systému.

Co předcházelo tomu, než vzniklo pracoviště, jež bude sloužit pro předvádění technických možností našich strojů, pracoviště pro odlaďování technologií, dlouhodobě zkoušky, školení a výrobu dílců nebo forem?

Před instalací stroje bylo vybudováno seřizovací pracoviště. Stavební úpravy včetně skříní, stojanů a vozíků na nářadí byly zajišťovány pracovníky nářaďovny, jmenovitě panem Vojáčkem, Krupkou, Vokálkem, Mrskošem, Chaloupeckým a dalšími.

Součástí seřizovacího pracoviště jsou nejen produktivní nástroje od firmy Walter a Seco, ale i moderní seřizovací přístroj na nástroje, BMD 400, který je osazen PC, pneumatickým upínáním a čárovým kódem pro identifikaci nástrojů.

Následně po instalaci stroje vyvstala potřeba vybudovat kolem stroje pódium pro snadný a bezpečný přístup k paletám při upínání a měření obrobků. Podle návrhu pana Hájka a Lanči proběhla výroba opět v nářaďovně a opět za přispění týmu pracovníků Krupky, Chaloupeckého, Vojáčka a Vokálka.

V budoucnosti bude stroj doplněn o kompletní zakrytování pracovního prostoru odpovídajícího normám CE a celé pracoviště doplněno o další stroj, tentokrát WHN 110 MC.

Naši zákazníci a zástupci s uspokojením přijali nový komplex předváděcího pracoviště. Společné dílo se podařilo, a nakonec dodejme, že bude přístupné veřejnosti i během dne otevřených dveří o firemním svátku 10. dubna, kdy bude stroj v plném provozu.

-vm-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.