Číslo 5

 

Ukázkové pracoviště v provozu

Po delší době se vracíme k nově vybudovanému pracovišti WHN 130 MC v nářaďovně TOS. Po počátečních obtížích, které provázely montáž a následné předávání stroje, způsobené převážně posouváním termínů konečné montáže a v neposlední řadě zajištěním vhodného výrobního programu, pracuje dnes stroj ve třech směnách. Obrobkem je kokila pro hliníkové odlitky.
Více »

Přejeme mnoho úspěchů

Novým prezidentem Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky byl v Praze dne 4. března 1998 zvolen pan Ing. Jan Rýdl, generální ředitel akciové společnosti TOS Varnsdorf.
Více »

V ohnisku zájmu: Oslavy 95 let firmy

Velký pátek roku 1903 je pokládán za významný den v historii TOS VARNSDORF. Tehdy se rozhodl továrník Arno Plauert podnikat ve Varnsdorfu v oboru výroby obráběcích strojů a založil firmu, k jejíž tradici se hlásí dnešní akciová společnost TOS.
Více »

Zajímavá fakta

Na jednoho občana ČR připadá území o čtverci 87 x 87 m, čili plocha 7569 m². Je to plocha přibližně o něco málo větší než fotbalové hřiště. Na tomto území má každý z nás asi 33 procent lesů. Bohužel z těchto lesů už máme asi jednu třetinu napadenu imisemi. Dále máme 2,1 m² lesních školek. Zemědělské půdy na nás připadá 4100 m², z toho orné půdy 3200 m². Na těchto polích se vyprodukuje 850 kg obilí, 180 kg brambor, 19 kg luštěnin. Na pastvinách se pase 0,32 skotu, ve chlívku zachrochtá 0,44 prasete a vejce snáší 1,47 slepic. Pro výstavbu obydlí a další infrastrukturu (továrny, školy, úřady atd.) zbývá 937 m². Každý máme asi metr železnice, 5,4 m silnice a 0,17 m splavného toku. Teď už zbývá jen přemýšlet, jak si tento svůj prostor co nejlépe udržet, zařídit a využít. (Převzato z čas. Jizerské a Lužické hory, RNDr. P. Anděl, CSc.)
Více »

Problém zvaný ekologie: Odpady

Od 1. ledna 1998 nabyl účinnosti zákon 125/1997 Sb. o odpadech, který stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládáni s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Nový zákon přináší řadu změn zásadního charakteru ve všech oblastech působnosti. Vychází z několika základních principů, k nimž především patří: Kdo odpad produkuje je odpovědný i za jeho využití nebo zneškodnění. Odpady již při vzniku musí být tříděny a ukládány odděleně, aby nebylo znesnadněno nebo znemožněno jejich další využití.
Více »

Konečné montáže se představují II.

Nedílnou součástí konečných montáží strojů je montáž jednotlivých skupin či uzlů, které se po dokončení a odzkoušení montují na zaškrabané skelety strojů. Jedná se především o vřeteníky, plošiny, stanoviště obsluhy, hydroagregáty, motorické upínání nástrojů apod.
Více »

Karneval Malvas

Již několik let se koná v rámci celoměstské akce varnsdorfského masopustu také karneval hudební skupiny MALVAS. Nejinak tomu bylo i letos. Karneval, jenž neměl žádnou propagaci ani plakát, byl již téměř měsíc předem vyprodán. Tak jako na běžné a oblíbené country bály, tak i na tento karneval přišlo mnoho tosáků.
Více »

Hokejový turnaj

Dne 28. února se uskutečnil ve Varnsdorfu hokejový turnaj mužstev několika firem našeho regionu. TOS Varnsdorf se tohoto turnaje zúčastnil „silným“ družstvem sestaveným z pracovníků firmy a umístil se na pěkném třetím místě. Vítězem turnaje se stalo družstvo MPK Varnsdorf.
Více »

Odborářský sloupek

Dnešní příspěvek věnujeme další kapitole rozpočtu sociálních nákladů v naší akciové společnosti – rekreaci.
Více »


Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.