Konečná montáž se představuje

Konečná montáž NC strojů je v rámci montáže začleněna pod označením středisko 0101. V současné době se pod tímto názvem skrývá pracovní tým v počtu 25 pracovníků. Náplní jeho práce je konečná montáž CNC strojů, a to řad: WHN 13 N a Q, WPD 130 N a Q, WH 10 CNC, ISO 16, S 16.

Z uvedeného výčtu je patrno, jak široké musí být spektrum znalostí a řemeslnické zručnosti všech zdejších pracovníků. Za pozornost jistě stojí fakt, že těmto spolupracovníkům prošlo rukama, co se týče obratu firmy za rok 1997, téměř 75 % strojů, což vedení akciové společnosti oceňuje.

Z prostorových důvodů pracuje tento tým rozdělen na dvě party (jak to také dokládají naše dva snímky), které působí pod vedením parťáků pana Miloše Malíka a pana Josefa Bališe. První parta sází na „dravé“ osobnosti, ve druhé se snoubí zkušenost s nastupujícím mládím.

Hlavním úkolem zámečníků konečné montáže je úplné složení a zprovoznění stroje. Znamená to složit vše přesně, počínaje tunovými odlitky, až po malý šroubek tak, jak to předpokládá a vyžaduje výrobní dokumentace. Pak následuje zprovoznění a řádné odzkoušení stroje, dále částečná demontáž na exportní podskupiny stroje. Všechny tyto pracovní postupy jsou protknuty úzkou spoluprácí s ostatními středisky montáže, konstrukcí, těžkou mechanikou, nákupem, prodejem, zákazníkem, atd.

V rámci firmy ještě vypomáhá tento, jeden z nejmenších výrobních pracovních týmů, významnou měrou při potřebných akcích ostatním útvarům, např. vývoji, OTS, údržbě. Zároveň také těmto útvarům poskytuje přirozenou zásobárnu vysoce kvalifikovaných odborníků pro budoucí rozšíření jejich řad.

Pracovní nasazení členů tohoto týmu a jejich kvalita se odráží především v perfektní realizaci strojů. Proto si všichni do budoucna přejí, aby jim spolupracující útvary vytvořili optimální podmínky k dosažení co nejlepších výsledků.

-jun-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.