Dojmy ze školení

Informaci o tom, že v naší firmě probíhá školení, které by mělo napomoci rozvoji lidských zdrojů, jsem se poprvé dočetla ve firemním HORIZONTU. Jako vedoucí oddělení náhradních dílů v OTS jsem brzy dostala pozvánku na školení zaměřené k týmové práci. V minulosti jsem absolvovala různá školení, která nebyla většinou nijak zajímavá a mnohdy mi unikal i jejich smysl. Proto jsem se s určitými obavami zúčastnila nabízeného školení. Průběh od samotného počátku, i jeho konečné výsledky, mě však mile překvapily.

Své poznatky bych shrnula stručně asi takto: celé školení bylo především velmi dobře programově připraveno, jeho průběh byl zajímavý a pro účastníky hodnotný. Lektoři věnovali přípravě značnou pozornost a jejich působení po celou dobu školení nemělo výrazně slabé místo. Hlavním posláním školení bylo přesvědčit účastníky o výhodách týmové práce. Kromě teorie proběhly i praktické části, učili jsme se týmové práci na simulovaných případech, kdy jsme poznávali, že dříve nebylo většině z nás jasné, co týmová činnost obnáší. Teprve později na konkrétních výsledcích jsme poznávaly skutečnost. Jsem toho názoru, že pro většinu účastníků bylo školení skutečně značně přínosné. Přesto však musím uvést jednu věc, která se mi nelíbila. Měla jsem často dojem (možná jen subjektivní), že v případě mužů byly názory zúčastněných žen občas poněkud podceňovány.

Jiřina Stredáková

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.