Číslo 4

 

Model pro Montreal

Již od počátku osmdesátých let se v TOSu uvažovalo o modernizaci stroje W 100 A. Zákazníci již tehdy požadovali kompletní krytování vodních ploch, výměnu trapézových šroubů za kuličkové, dále pohodlnější ovládání stroje a podobně. Stroj WHN 110, který všem těmto požadavkům vyhovuje, je však pro mnoho zákazníků příliš drahý a stroj WH 10 CNC zase nevyhovuje v mnoha případech parametrem příčného pojezdu.
Více »

V ohnisku zájmu: Projekt BELAZ

TOS Varnsdorf usiluje v současné době o získání velké zakázky určené pro jednoho z největších výrobců těžkotonážních nákladních automobilů, pro firmu BELAZ v Bělorusku.
Více »

Ptáme se za vás: Nový vstupní areál?

V poslední době se začíná hovořit o potřebě změnit vzhled a funkčnost vstupního areálu TOS Varnsdorf. Zeptali jsme se proto pana ing. Miloše Tomíška, vedoucího technické obsluhy, na podstatu připravovaných změn:
Více »

Užitečný přístroj

TOS Varnsdorf svým dobrým postavením u peněžních ústavů pomohl zajistit finanční prostředky Neurologii s. r. o., jmenovitě MUDr. Václavu Járovi, na pořízení moderního ultrazvukového diagnostického přístroje v hodnotě 1 mil 400 tis. Kč. Doktor Jára se obrátil na redakci našich novin s prosbou o zveřejnění poděkování vedení a. s. TOS za tuto podporu. Využili jsme této příležitosti, abychom se dověděli o novém přístroji více:
Více »

Důležitá rozhodnutí představenstva

Představenstvo a. s. TOS Varnsdorf na svých únorových zasedáních kromě jiného rozhodlo, že v rámci sociálního programu firmy, odkoupí TOS od Města Varnsdorf 30 bytů, zejména o velikosti 3+1, v panelových domech na sídlišti v Západní ulici. Tuto žádost již projednalo a schválilo městské zastupitelstvo na svém posledním zasedání. Přesto, že uvedené byty jsou zatím obsazeny dosavadními nájemníky, sleduje firma tímto krokem dlouhodobější záměr, aby měla v budoucnu k dispozici byty pro stabilizaci svých zaměstnanců.
Více »

Dojmy ze školení

Informaci o tom, že v naší firmě probíhá školení, které by mělo napomoci rozvoji lidských zdrojů, jsem se poprvé dočetla ve firemním HORIZONTU. Jako vedoucí oddělení náhradních dílů v OTS jsem brzy dostala pozvánku na školení zaměřené k týmové práci. V minulosti jsem absolvovala různá školení, která nebyla většinou nijak zajímavá a mnohdy mi unikal i jejich smysl. Proto jsem se s určitými obavami zúčastnila nabízeného školení. Průběh od samotného počátku, i jeho konečné výsledky, mě však mile překvapily.
Více »

Konečná montáž se představuje

Konečná montáž NC strojů je v rámci montáže začleněna pod označením středisko 0101. V současné době se pod tímto názvem skrývá pracovní tým v počtu 25 pracovníků. Náplní jeho práce je konečná montáž CNC strojů, a to řad: WHN 13 N a Q, WPD 130 N a Q, WH 10 CNC, ISO 16, S 16.
Více »

Obrázky z plesu

Třetí tradiční ples a. s. TOS Varnsdorf navštívilo 14. února přes 170 Tosáků a dalších občanů Varnsdorfu. U vchodu do sálu čekala každou ženu milá pozornost, kytička a osobní uvítání generálním ředitelem ing. J. Rýdlem.
Více »

Máte zájem o inzerci?

Od dnešního čísla Horizontu otevírá redakce možnost zveřejňování inzerce soukromých podnikatelů a osobní drobné inzerce. Redakční rada chce tímto pomoci především začínajícím podnikatelům, ale také dalším drobným inzerentům.
Více »


Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.