V ohnisku zájmu: Program úspor v novém balení

Vedení akciové společnosti TOS VARNSDORF vyhlásilo dnem 1. února 1998 pokračování programu zlepšování kvality procesů a činností a jeho nové podmínky pro rok 1998. V nejbližší době vyjde ve firmě v plném znění tiskem jako řízený dokument Motivační program pro rok 1998, kde budou přesně specifikovány podmínky pro splnění programu a pro případné odměny, pokud se program podaří dovést do zdárného konce.

Jen namátkou uvádíme pro představu několik základních informací:

- Úspora musí být rovna a vyšší 40 mil. Kč. Z takto uspořených prostředků pak 20 procent vyčleněno na odměny.

- Podávání nápravných opatření probíhá po celý kalendářní rok, budou odměňována šekem ve výši 500 Kč, pokud budou přijata a jejich úspora dosáhne minimálně 1000 Kč za rok.

- Zásadní změna nastane v rozdělení částky vyčleněné na odměny, a to v poměru 30 : 70 %.

30 procent bude rozděleno mezi zaměstnance za obdobných podmínek jako v minulém roce a 70 procent se rozdělí mezi úspěšné jednotlivce a tvořivé týmy. Tento poměr by měl přimět spolupracovníky k vyšší aktivitě při řešení různých problémů. Je jistě obtížné něco nového, kloudného vymyslet, ale ještě obtížnější je zavést ono vymyšlené do běžného života.

Tento motivační program má snahu více vtáhnout spolupracovníky do řešení problematiky akciové společnosti TOS a plnění firemních cílů. Program zlepšování kvality procesů a činností pro rok 1998 bude mít každý možnost prostudovat již v nejbližších dnech u vedoucích středisek a mistrů, od nichž očekáváme, že se svými spolupracovníky iniciativně na společných schůzkách vyhlášený program prodiskutují a případné dotazy předají vedení společnosti. V našich novinách můžeme na dotazy rovněž reagovat a otázky objasnit.

Hodně skvělých nápadů a pevné vůle při jejich realizaci všem k tomuto novému programu přeje vedení společnosti a redakční rada.

-Řím-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.