Aktuální rozhovor: TOS hledá kontakty na ruském trhu

V prvním letošním čísle našich novin jsme otiskli graf zobrazující objem exportu strojů u produkce TOS Varnsdorf do jednotlivých zemí v roce 1997. Na prvních třech místech dominuje vývoz do SRN, Kanady a USA. Graf dále uvádí dalších devět zemí, chybí tu však údaj o vývozu do Ruska. Znamená to, že TOS nevyváží své stroje na ruské teritorium, o které světoví vývozci vzhledem k jeho velikosti projevují stále větší zájem? Na toto téma jsme o rozhovor požádali pana ing. Rudolfa Waclawiče, vedoucího marketingu TOS Varnsdorf:

Kdybychom prodloužili tento graf o další země, objevilo by se Rusko na 23. místě, přičemž jsme v tomto údaji sečetli tři stroje dodané do Ruska a jeden do Kazachstánu. Tento stav by se však mohl do budoucna změnit. Máme informace, že ruské hospodářství po období útlumu a krize opět v některých oborech začíná nabírat dech a víme, že potřebujeme právě nové obráběcí stroje, a to zvláště pro automobilový průmysl, naftařské a loďařské odvětví, pro výrobu důlních strojů a v neposlední řadě i pro rozbíhající se konverzi zbrojní výroby. Zároveň je nám známo, že velcí ruští výrobci obráběcích strojů, jako bylo např. Výrobní sdružení Ivanovo nebo Leningradský závod na výrobu obráběcích strojů, museli výrobu zastavit. Za této situace Rusku nezbývá než nakupovat potřebné obráběcí stroje v zahraničí. Vidíme v tom přirozeně i příležitost pro TOS Varnsdorf k obnovení exportu do Ruska a proto znovu hledáme obchodní kontakty na ruský trh.

Jakým způsobem chcete nové kontakty v Rusku hledat? Souviselo s těmito novými záměry také vaše jednání s ruskou návštěvou, která se nedávno objevila v TOSu?

Souviselo velmi úzce. V posledním lednovém týdnu nás navštívil pan Genadij Solomacha z Nižního Novgorodu. Této návštěvě však předcházela pracovní cesta místopředsedy našeho představenstva pana ing. Jiřího Hrabáka do Ruska, při které navázal kontakt právě s panem Solomachem, jenž je bývalým ředitelem velkého podniku na obráběcí stroje v Nižním Novgorodu. Chceme využít širokých znalostí tohoto odborníka na ruské trhy. Proto jsme s ním navázali smluvní spolupráci a stává se tak naším obchodním zástupcem v Rusku.

Jak širokou spolupráci předpokládáte?

Smlouva s panem Solomachem je koncipována na nevýhradního zprostředkovatele prodeje vodorovných vyvrtávaček TOS Varnsdorf a zatím je uzavřena na dobu určitou. Je tomu proto, abychom po uplynutí stanovené doby mohli podrobně vyhodnotit možnosti a schopnosti ruského trhu, pokud jde o dodávky našich strojů. Víme, že on svými kontakty pokrývá nejen širokou moskevskou oblast, okolí St. Petěrburku, svůj domovský region Nižního Novgorodu, ale i Ukrajinu, Bělorusko a Kazachstán. Spolupráce by mohla být tedy široká, ale konkrétní poznatky získáme až po prvním vyhodnocení jeho činnosti, předpokládáme koncem července. Představujeme si, že v jeho analýze bude zastoupen co nejširší vzorek podniků ruského hospodářství a zmapována jejich potřeba obráběcích strojů. Kromě toho hlavního poslání bude náš nový obchodní zástupce zprostředkovávat okamžité prodeje.

Zájem o naše obráběcí stroje může být jistě velký, ale obchod s Ruskem přece nese i svá rizika pro všeobecně známou platební neschopnost mnoha ruských podniků. Berete v úvahu také tento stav?

Jistěže nelze vycházet jen z potřeby ruských podniků, proto nedílnou součástí jeho analýzy ruského trhu bude i přesné formulování platebních schopností potencionálních zákazníků, abychom se vyvarovali případného rizika. Teprve po komplexním vyhodnocení uvidíme, jaké odbytové možnosti nám Rusko poskytuje, a jak budeme dál postupovat.

Kromě dohodnuté spolupráce s panem Solomachem lze očekávat ze strany TOS Varnsdorf ještě další aktivity na ruském trhu?

Součástí našeho dlouhodobého záměru dodávat na ruský trh naše výrobky bude především účast TOS Varnsdorf na výstavě METAL EXPO´98, která se uskuteční letos v červnu v Moskvě. Zúčastníme se malým stánkem, kde chceme již za spolupráce pana Solomacha uskutečnit první osobní setkání a jednání s novými potencionálními zákazníky. Naším záměrem je ale rovněž opět zviditelnit značku TOS VARNSDORF na ruském trhu a představit tam naše stroje. Samozřejmě budeme kromě toho obchodního spojení nadále pracovat i se současnými partnery pro vývoz do Ruska, především s a. s. Strojimport Praha.

Děkujeme za rozhovor.

-ta-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.