Číslo 3

 

Smlouva se Strojimportem

V posledních dnech měsíce ledna navštívil TOS Varnsdorf generální ředitel Strojimportu a. s. pan Ivan Čapek v doprovodu svých náměstků pana Réné Pospiszyla, paní Stanislavy Duškové a ředitelky skupiny 23 paní Jarmily Šlajchrtové.
Více »

Informace z Představenstva TOS

Představenstvo a. s. TOS Varnsdorf se na svých lednových zasedáních kromě jiného zabývalo úkoly technického rozvoje a hlavními prioritami společnosti na rok 1998. Rozhodlo o založení nové společnosti pod ReTOS s. r. o., která bude podnikat v oblasti stavebnictví, a to především na akcích TOS a jeho dceřiných společnostech.
Více »

V ohnisku zájmu: Program úspor v novém balení

Vedení akciové společnosti TOS VARNSDORF vyhlásilo dnem 1. února 1998 pokračování programu zlepšování kvality procesů a činností a jeho nové podmínky pro rok 1998. V nejbližší době vyjde ve firmě v plném znění tiskem jako řízený dokument Motivační program pro rok 1998, kde budou přesně specifikovány podmínky pro splnění programu a pro případné odměny, pokud se program podaří dovést do zdárného konce.
Více »

Aktuální rozhovor: TOS hledá kontakty na ruském trhu

V prvním letošním čísle našich novin jsme otiskli graf zobrazující objem exportu strojů u produkce TOS Varnsdorf do jednotlivých zemí v roce 1997. Na prvních třech místech dominuje vývoz do SRN, Kanady a USA. Graf dále uvádí dalších devět zemí, chybí tu však údaj o vývozu do Ruska. Znamená to, že TOS nevyváží své stroje na ruské teritorium, o které světoví vývozci vzhledem k jeho velikosti projevují stále větší zájem? Na toto téma jsme o rozhovor požádali pana ing. Rudolfa Waclawiče, vedoucího marketingu TOS Varnsdorf:
Více »

Podíl strojů na obratu 1997

Uvedený graf jasně ukazuje, jak nás který typ stroje v roce 1997 „živil“. Potěšující je fakt, že stroje nové generace tvoří již 20 % produkce TOS Varnsdorf a v letošním roce jejich podíl na obratu ještě vzroste.
Více »

Představujeme škrabaře

Výkon profese zámečník – škrabař je činností zajišťující konečnou geometrickou přesnost výrobku v předepsaných tolerancích řádově v tisícinách milimetru. Tato profese se nikde neučí, takže každý se musí „vyučit“ přímo v pracovním procesu. Škrabaři provádějí svou práci ručním způsobem – doškrabáváním stykových či vodících ploch na sebe navazujících. Proto tuto činnost mohou vykonávat jen pracovníci technicky a řemeslně vyspělí, navíc se značným fyzickým fondem. Zpřesňováním výroby dílců a změnami technologií sice ubývá klasického škrábání, přesto však pořád zůstává značný podíl namáhavé ruční práce.
Více »

Perfektní stroj do Anglie

Na počátku léta loňského roku jsme přinesli zprávu o chystané změně zastoupení TOS Varnsdorf v Anglii. Tehdejší „600 Centre“, se kterým jsme po dlouhá léta spolupracovali prostřednictvím Strojimportu Praha, měl být nahrazen přímým zastoupením naší společnosti firmou C. DUGARD Ltd. Od tohoto kroku jsme si slibovali oživení stagnujících prodejů strojů na zdejším trhu. Uplynulo sotva několik měsíců od podpisu konečné smlouvy a vzájemná spolupráce začíná přinášet kýžené ovoce.
Více »

Mobil pro hasiče

Zveřejňujeme znění dopisu, který obdržel generální ředitel TOS VARNSDORF pan ing. Jan Rýdl:
Více »

Odborářský sloupek

V dnešním čísle našich novin vás chci informovat o návrhu rozpočtu sociálních nákladů pro letošní rok v oblasti vydání dohodnutého objemu finančních prostředků.
Více »


Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.