Úspěšný rok 1998

Vážení spolupracovníci, do konce roku zbývá již jen několik pracovních dnů, pak vánoční svátky a pro většinu z nás doufejme i příjemná zimní dovolená. Je proto na místě poohlédnout se za končícím rokem a zamyslet se nad tím, co nám přinesl, jak byly naplněny naše cíle a naopak co se nepovedlo, co mohlo být lepší.

Je příjemné v případě naší lodi značky „TOS“, že můžeme říci „rok 1998 patří mezi úspěšné roky firmy, propluli jsme úskalími nepříznivého kurzu koruny, zvládli jsme náběh výroby nového stroje WH 105 (CNC), investice 120 milionů korun do rozvoje firmy, objem tržeb přesahující 1,6 miliardy korun, růst produktivity práce, který umožnil růst nejen nominálních, ale i reálných mezd, a v neposlední řadě při tom všem jsme započali s celkovou přestavbou uspořádání firmy, které vytvoří nový prostor pro uplatnění schopností každého z nás a zvýšení spokojenosti našich zákazníků.

Není však příjemné, ale navýsost nutné si říci, že se využilo všech příležitostí, které nám rok 1998 nabídl. Nepodařilo se snížit objem reklamací, které vzrostly více než objem prodejů. Alarmující na této skutečnosti není jenom to, že jsme zkomplikovali situaci našim zákazníkům a ani to, že jsme o mnohé další zákazníky přišli. Hrozivé je, že převážná většina těchto ztrát je na vrub naší neodpovědnosti, nedůslednosti a mnohdy i lajdáckosti a vědomě špatně odvedené práce. A to by se ve společnosti, která usiluje o to být nejlepší, již dávno stávat nemělo. Berme to jako výzvu a buďme nekompromisní.

Závěr našeho ohlédnutí si vzhledem k celkovým výsledkům zaslouží být pozitivní. A tak si připomeňme, že jsme si vydělali na 13. plat, který právě dostáváme, i na podíl za splněný plán úspor, který vyplatíme v prosincovém vyúčtování. Připomeňme si letošní zlatou medaili z Brna, úspěch na světové výstavě v Chicagu i titul Nejlepší exportér roku 1998, který jsme obdrželi hned dvakrát – v rámci soutěže TOP 100 od Hospodářské komory ČR.

Děkuji všem, kteří v úspěchu najdou svůj podíl práce. Přeji vám, vážení spolupracovníci, příjemné prožití svátků vánočních a d nového roku pevné zdraví, pohodu a úspěšnou plavbu naší lodí.

Jan Rýdl

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.