Právní poradna JUDr. Evy Ruthové

Otázka:

Byla na mne podána neprávem žaloba a já se mám nyní dostavit k soudu. Chtěl bych vědět, jaké mi hrozí nebezpeční, pokud se k soudu nedostavím?

Odpověď:

V této odpovědi se zaměřím na důsledky nedostavení se k soudu ve věcech občansko-právních (v trestním řízení, kde je podávána obžaloba, je právní úprava jiná), a to v případě, že jsme v žalobě uveden jako odpůrce (žalovaný).

Podle § 101 občanského soudního řádu je účastník řízení (kterým je i žalovaný) povinen dostavit se k soudu a přispět tak k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, zejména tím, že pravdivě a úplně vylíčí všechny potřebné skutečnosti, označí důkazy a dbá dalších pokynů soudu. Je tedy nepodstatné, zda se žalobou souhlasíte, či se domníváte, že jste žalován neprávem. Pokud se k soudu, ač jste byl řádně předvolán, bez řádné omluvy nedostavíte a ani z důležitých důvodů nepožádáte o odročení řízení, má soud tyto možnosti:

1. Soud pokračuje v řízení, projedná věc ve vaší nepřítomnosti, a ve svém rozhodování přihlédne k obsahu spisu a k navrhovatelem předloženým důkazům. Je tedy pravděpodobné, že v tomto případě rozhodne ve váš neprospěch, protože jste se žalobě účinně nebránil.

2. Pokud soud posoudí, že hrubě ztěžujete postup soudu tím, že jste se k němu neodstavil. Může vám uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. Tato pokuta propadá ve prospěch státu. V krajním případě můžete být za podmínek stanovených občanským soudním řádem k soudu předveden.

3. V případě, že zmeškáte (ač jste byl řádně předvolán a o důsledcích nedostavení jste byl řádně poučen) bez důvodné a včasné omluvy první jednání a navrhne-li to žalobce (navrhovatel) na tomto jednání, může soud podle § 153 b) občanského soudního řádu vynést tzv. rozsudek pro zmeškání. Soud bude při rozhodování považovat tvrzení žalobce za nesporná a je tedy zřejmé, že bude rozhodnuto v souladu se žalobou ve váš neprospěch. Rozsudek pro zmeškání však nelze vynést v případech, které jsou občanským soudním řádem vyjmenovány, a ke kterým se můžeme vrátit v jiném dotazu.

Ze shora uvedeného vyplývá, že je ve vašem vlastním zájmu vždy se k soudu dostavit. Pokud byla žaloba podána neprávem, a vy soudní spor vyhrajete, máte právo uplatnit vůči navrhovateli právo na náhradu nákladů v řízení a alespoň finančně tak zhojit nepříjemnosti, které vám v souvislosti se soudním řízením vzniknou.

JUDr. Eva Ruthová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.