Jak jsme plnili firemní cíle 1998

Jak jsme pokročili v naplňování našich představ rozvoje firmy, které jsou zformulovány do strategických firemních cílů? To je otázka, která by měla zajímat každého tosáka, kterému především jsou určeny následující otázky.

1. Prosperita a výkonnost: I přes meziroční nárůst 52 pracovníků, související především se zavedením třísměnného provozu v těžkých mechanikách, dosáhne podíl tržeb a průměrného stavu pracovníků hodnoty přes 2250 tis. korun, tj. o 50 tis. Kč více. Rovněž skutečná hodnota investic přesáhne120 mil. Kč, což naplňuje strategické úvahy o rozvoji výrobní základny. Cílené snižování nákladů bude rovněž splněno. Hodnota úspor přesáhne 40 mil. Kč.

Méně úspěšní jsme v zavádění doplňkového výrobního programu. Záměr s výrobou center „VAPOS“ se vlivem rozšíření naší účasti a vyšší náročností příprav dostal do šestiměsíčního skluzu. Nejhůře jsme v plnění cíle snížit ztráty z nekvalitní výroby, kde jsme zaznamenali opačný trend – nárůst o 44 %. Tento cíl s musí stát okamžitou nejvyšší prioritou všech pracovníků.

2. Zákazník a uspokojování jeho potřeb: Cíle obchodní politiky se daří plnit především v Severní Americe – TOS AMERICA vykáže za erosní rok obrat 6,3 mil. USD, tj. o 26 % více. Stejně dobře se daří i našemu druhému zástupci Omnitrade machinery. V Latinské Americe je situace složitější, stále hledáme nejvhodnějšího zástupce a využíváme každé příležitosti k prezentaci našich výrobků např. účastí na výstavách .

Velkým úspěchem je podpis kontraktu na dodávky do Běloruska – BELAZ v hodnotě 300 mil. Kč. Je to významná reference pro „východní trhy“.

Cíle v oblasti uspokojení poptávky po strojích WH 105 (CNC) a jeho prezentaci jsou plněny. Obdobně i záměr v nabídkách zákaznických technologií, kde jsme si zajistili dostatečnou programátorskou kapacitu. Významným je plnění cíle rozvoje deskových horizontek, kde byl dokončen konstrukční vývoj nového stroje WRD 130, s nímž chceme přijít na trh již ve 2. pololetí 1999.

Nejhůře vyznívají naše snahy o snížení počtu reklamací. Cíl není zásadně plněn a obdobně jako u ztrát z nekvalitní výroby, zaznamenáváme nárůst reklamací z 5 mil. Kč v roce minulém na 7,7 mil. korun v roce letošním. Je neomluvitelné, co všechno děláme pro to, abychom odradili současné i potenciální zákazníky od koupě našich výrobků. Takže řekněme si už konečně dost!

3. Pružnost a rychlost změn: Cíle v této oblasti jsou vesměs plněny. Hodně se udělalo v implementaci nových modulů řídícího systému FACTORY, avšak stále zde zbývá ještě dost udělat, aby se využívání systému stalo rutinní a přineslo plánovaný efekt. V těžkých mechanikách jsme nasadili nové stroje a po zprovoznění obráběcího centra Waldrich v polovině příštího roku by tato střediska se svou produktivitou a pružností výroby měla být na úrovni konkurenčních firem. U strojů WPD a WHN 110/130 byla zavedena výhradně zakázková výroba s dopadem na snížení celkových zásob a vícenákladů dodatečných změn. Rozhodující krok byl učiněn zahájením prací na projektu procesního řízení firmy, jako prostředku k řádovému zpružnění a zefektivnění výroby a plnění zakázek.

4. Zaměstnanci a firma: Informace z této oblasti přineseme v příštím čísle Horizontu ve veřejné kontrole Motivačního programu na léta 1997 až 1997.

5. Město a region: TOS Varnsdorf je největším podporovatelem a sponzorem sportovních, kulturních a společenských aktivit v regionu. Má zásluhu o rozvoj kopané, především mládežnické, a stranou pozornosti nejsou ani další oddíly TJ Slovan Varnsdorf. Stanovené cíle jsou plněny. Podařilo se uzavřít s městem smlouvu o prodej 30 bytů vyšší kategorie a realizovat tak záměr vlastnit potřený bytový fond k postupnému uspokojování potřeb vlastních zaměstnanců.

Z uvedeného je zřejmé, že na tom nejsme s plněním hlavních úkolů nejhůře. Nemůžeme však být spokojeni, protože všichni víme, že jsme mohli a měli udělat více. Mějme proto pro následující období na paměti, že štěstí přeje připraveným a pracovitým.

Jan Rýdl

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.