Předpřejímka obráběcího centra u firmy Waldrich Coburg

Před měsícem jsme vás seznámili v našich novinách se stavem výstavby rozsáhlého základu pod očekávaný stroj MC 3000 AP – M. Souběžně s těmito pracemi finišuje ve firmě WALDRICH COBURG montáž obráběcího centra, jehož předpřejímka probíhá ve dnech 24. 11. až 26. 11. 1998. V plném proudu jsou i školení technologů programátorů, údržby elektro a následovat bude školení údržby mechanické a na závěr školení obsluhy stroje.

Byla dokončena technologie přejímacích obrobků včetně nástrojového vybavení a v současné době jsou v rámci školení programátorů zahájeny práce na tvorbě programů pro přejímací obrobky.

V blízkosti základu stroje vzniká nové seřizovací středisko včetně nových prostorů pro řídící pracovníky a technology těžké mechaniky.

O jednotlivých přípravných etapách se zmíním v dalších číslech firemních novin. V dnešním příspěvku se dozvíte, jak zapadá obráběcí centrum do celkové filozofie nového uspořádání těžké mechaniky.

Před více než dvěma roky byl generálním ředitelem zadán úkol řešit nové uspořádání a vybavení těžké mechaniky, jehož cílem bylo zlepšení materiálových toků s následným snížením transportní a manipulační náročnosti, zvýšení produktivity práce spojené se snížením průběžné doby výroby a pozitivními dopady do nedokončené výroby. Klíčovým bodem pro řešení zadání bylo zajistit komplexní obrábění základních těžkých dílců (lože, stojany, stoly) na jednom pracovišti.

Tyto požadavky splňuje portálové obráběcí centrum MC 3000 AP – M3 od firmy WALDRICH COBURG. Firma WALDRICH COBURG byla vyhodnocena jako nejlepší dodavatel v rámci náročného výběrového řízení, kterého se zúčastnil firmy KOLB – SRN, JOBS a GARNAGHI – Itálie a OKUMA- Japonsko. Výše uvedený výběr výrobců frézovacích center nebyl nahodilý, neboť firma KOLB vyrobila portálová obráběcí centra pro ZPS Zlín a KOVOSVIT Sezimovo Ústí a firma JOBS získala zakázku na dodávku čtyř center pro ŠKODA Mladá Boleslav a. s.

Obráběcí centrum je umístěno do lodi brusů ve středisku těžkých mechanik a vhodně doplňuje technologický tok vybraných těžkých dílců – komplexní obrábění, lepení, broušení a následné předání dílců na povrchovou úpravu a montáž. Z obrábění na obráběcím centru byly vyjmuty dílce, které prochází frézkou FRPD 20, kde je zajištěno frézování profilů sdruženými nástroji na jeden průchod s vysokou produktivitou práce.

Seriál informací i obráběcím centru bude v příštím čísle pokračovat přehledem základních parametrů stroje a prací, které bylo nutné zajistit před stavbou základu.

K. Pohl

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.