Podepsána kolektivní smlouva 1999

Dne 18. listopadu 1998 se v obchodně společenském středisku TOS VARNSDORF sešli zástupci vedení akciové společnosti a odborové organizace, aby projednali základní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci firmy. Jednání bylo poznamenáno oboustrannou vstřícností, která vyplývala ze společného cíle – postupně dosáhnout všech stanovených cílů firmy, které povedu k její prosperitě a tím i k posílení sociálního postavení zaměstnanců.

S úplným zněním kolektivní smlouvy na rok 1999 se budete moci seznámit sami, bude k nahlédnutí u vedoucích středisek, předsedů dílenských výborů, členů VZO a na personálním odboru. K jednotlivým kapitolám nebo případným otázkám čtenářů se vrátíme na stránkách našich firemních novin v odborovém sloupku v příštích vydáních.

V dnešním článku vás chceme informovat o základních faktech nové kolektivní smlouvy a hlavně změnách, které z ní vyplývají pro příští rok.

Především je jistě pro všechny zaměstnance firmy potěšitelné, že v roce 1999 je počítáno opět s růstem průměrných výdělků o 10 procent, se zvýšením odměn při životních jubileích, se zvýšením příplatků za odpolední a noční směny a s rozšířením poskytování preferenčního příplatku. Zásadním způsobem bude provedeno zvýšení tarifních mezd ve všech třídách o 10 %. Další zvýšení bude obsahovat pohyblivá složka mzdy.

Kromě růstu mezd zaručuje kolektivní smlouva také výplatu 13. platu, ovšem za předpokladu růstu produktivity práce.

Minimální mzda je stanovena kolektivní smlouvou na 4 000 Kč.

Tak jako doposud, bude fond sociálních potřeb dotován z finančních zdrojů firmy částkou 1 500 Kč na jednoho zaměstnance. Čerpání bude stanoveno rozpočtem.

Termín celozávodní dovolené je stanoven v letním období od 2. do 13. srpna 1999, dále pak ve vánočním období od 27. do 31. prosince 1999 a rovněž dne 29. října 1999, čímž vznikne ucelený blok volna kolem státního svátku.

Novinkou bude změna doby vydávání obědů a tím zavedení jasných pravidel do rozložení přestávek na stravování: Obědy budou vydávány v závodní jídelně v první směně od 11,00 do 11,30 hod., druhá směna pak od 11,30 do 12,00 hod. a odpolední směna od 13,00 do 14,00 hodin. Cena stravenek zůstane na úrovni letošního roku.

V této souvislosti vás jistě zaujme navíc informace, že ve druhé polovině příštího roku má být otevřena nová závodní jídelna uvnitř areálu firmy v prostoru vedle centrálních šaten.

-ta-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.