Prodej v tržních podmínkách

Prodej je jednou z nejstarších činností v lidské společnosti od vzniku platidla – peněz. Útvar prodej zastává ve firmě stěžejní úlohu, neboť velkou měrou ovlivňuje tok – přísun finančních prostředků pro další rozvoj a hospodaření firmy. Ve své podstatě to znamená zúročení vynaložené práce všech spolupracovníků prodejem finálních výrobků – horizontálních vyvrtávaček – W 100 A, WH 10 CNC, WHN(Q) 13 CNC, WHN 110 (Q i MC), WHN 130 (Q i MC), WPD 130 (Q) a od letošního roku WH 105, následně pak WH 105 NC a WH 105 CNC.

Předmětem prodeje je i zvláštní příslušenství k těmto strojům, případně dodávky určitých skupin ke strojům dodaných v letech minulých.

Pro možnost posouzení rozdílnosti prodeje v nových tržních podmínkách přiblížím ve zkratce prodej v dobách plánovaného národního hospodářství. Veškerý vývoz byl zajišťován výlučně prostřednictvím podniků zahraničního obchodu. V naší komoditě konkrétně přes PZO Strojimport Praha. Ani v případě tuzemských dodávek nebyla možnost vyhovět zájemci přímo z našeho rozhodnutí. Dodávka mohla být realizována až po schválení bilance pro konkrétní stroj a podnik. Objednávku jsme tedy obdrželi z bilančního místa při GŘ TST Praha, nikoliv prvotně od tuzemského podniku. Tato praxe probíhala s několika málo výjimkami do roku 1993.

Zásadní obrat v charakteru prodeje našich výrobků nastal počínaje rokem 1994 při prosazování tržních mechanizmů v našem hospodářství a po privatizaci firmy. V souladu s obchodní strategií byly postupně uzavírány smlouvy o výhradním prodeji našich výrobků na rozhodující odběratelské země – Kanada, Německo, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Belgie, Francie, Rakousko, Dánsko, Anglie, Slovinsko, Slovinsko, dále pro Střední a Jižní Ameriku a zvláště pak smlouva s naší společnou obchodní firmou TOS AMERICA pro USA.

Spolupráce neustala ani se Strojimportem Praha, který za 45 let své existence vybudoval vlastní prodejní síť téměř po celém světě. Nadále probíhá vývoz přes tuto společnost například do států Skandinávie, v oblasti Asie do Indie, Číny a několika dalších zemí, kde prodej má svá specifika s ohledem na geografickou polohu daných států.

Personální obsazení prodeje tvoří tým dvanácti lidí v členění tři referentky prodeje s rozdělením úkolů podle jednotlivých typů strojů, tři referentky oddělení technické dokumentace, které zajišťují problematiku vybavení strojů průvodní technickou dokumentací, 3 technici prodeje pro vyjasňování technických požadavků zákazníků – velice často však musí alternovat práci prodejců, 2 prodejci – 1 pro anglicky a 1 německy mluvící teritorium.

Nyní k samotné činnosti prodeje, kterou lze charakterizovat těmito základními hlavními procesy:

- tvorba PLÁNU PRODEJE

- zpracování POPTÁVKY – NABÍDKY

- po získání ZAKÁZKY (objednávky) – zpracování KUPNÍ SMLOUVY

- zpracování a vydání podkladů pro REALIZACI ZAKÁZKY ve výrobě pomocí řídícího systému FACTORY

- vybavení stroje před expedicí příslušnou průvodní TECHNICKOU DOKUMENTACÍ

- zajištění dodávky stroje k ZÁKAZNÍKOVI v souladu s technickými a komerčními podmínkami dle kupní smlouvy

- vystavení FAKTURY za dodané zboží

- průběžné sledování dojednaných podmínek v kupní smlouvě před expedicí i po expedici stroje k zákazníkovi, zvláště plnění platebních podmínek ze strany zákazníka.

Každá z těchto činností vyžaduje ustavičné rozvíjení znalostí o našich výrobcích i jazykových, udržování osobních kontaktů se zástupci a zákazníky a neustálou aktivitu v komunikaci se všemi spolupracovníky uvnitř firmy, protože bez jejich podílu práce by nebylo možné prodejní cíle zrealizovat.

Na závěr jako malý příklad uvedu, že prodat produkci např. 224 strojů představuje zhruba při 220 pracovních dnech získat každý den objednávku na 1 stroj – úkol z tohoto prostého pohledu velice nelehký. Přeji vám všem, aby se nám to jak v současné době, tak i do budoucna podařilo.

D. Hofhanslová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.