Právní poradna JUDr. Evy Ruthové

Dnešním číslem začínáme zveřejňovat rubriku, ve které najdete odpovědi na vaše dotazy z právní oblasti, se kterými se obracíme na naši redakci.

Otázka:

Zaměstnavatel mi dal výpověď pro nadbytečnost. V průběhu výpovědní doby jsem onemocněl a délka nemoci přesáhla konec měsíce, v němž měl můj pracovní poměr končit. Domníval jsem se, že výpověď musí skončit až po uplynutí dalšího měsíce po skončení mé nemoci. Zaměstnavatel mi však ukončil pracovní poměr dříve. Postupoval správně?

Odpověď:

V daném případě se jedná o výpovědní důvod uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, tedy o důvod, u kterého činí výpovědní lhůta 3 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi zaměstnanci a končí posledního dne příslušného kalendářního měsíce (po uplynutí tříměsíční lhůty). Z tohoto ustanovení jsou však dány výjimky, z nichž jednou je i onemocnění zaměstnance v průběhu výpovědní lhůty. Zdůrazňuji, že se jedná o onemocnění zaměstnance v době, kdy již byla výpověď dána, protože zaměstnavateli je ze zákona zakázáno dát zaměstnanci výpověď v době, kdy již je nemocen (i toto ustanovení má výjimky, ke kterým se však vrátíme jindy). Pokud je tedy zaměstnanec v průběhu výpovědní lhůty uznán buď

- dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz, pokud si tuto neschopnost úmyslně nevyvolal nebo nezpůsobil v opilosti,

- je v ústavním ošetřování nebo povoleném lázeňském léčení,

- je nemocen tuberkulózou (pak se ochranná doba prodlužuje ještě o 6 měsíců od propuštění z ústavního ošetřování)

- nachází se v tak zvané ochranné době.

Jestliže byla zaměstnanci dána výpověď tak, že by výpovědní lhůta měla uplynout v této ochranné době, ochranná doba se do výpovědní lhůty nezapočítává. Pracovní poměr pak skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby.

Ze shora řečeno je zřejmé, že v tomto případě může pracovní poměr skončit v kterýkoliv den měsíce. Pokud tedy například pracovní neschopnost trvala 11 dní, pracovní poměr měl podle výpovědi skončit 30. 9. a pracovní neschopnost přesáhla toto datum, končí pracovní poměr nikoliv 30. 9., ale až uplynutím 11. dne po skončení zaměstnancovy pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel tedy v daném případě postupoval správně.

V této souvislosti je třeba upozornit na to, že k prodloužení výpovědní lhůty o ochrannou dobu nemusí dojít pokud zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

JUDr. Eva Ruthová

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.