Mobilní telefony varují

Používání mobilního telefonu může způsobovat zvýšení krevního tlaku, což vůbec nesouvisí s případným obsahem telefonního hovoru, který občas člověka rozčílí. Vědecké výzkumy naznačují, že zvýšení krevního tlaku vyvolávají elektromagnetická pole vyzařovaná mobilními telefony.

Lékaři sice tvrdí, že zvýšení tlaku je poměrně malé, ale mohlo by být nebezpečné právě pro uživatele, kteří již zvýšeným krevním tlakem trpí. Poslední vědecké výzkumy navíc vyvolaly další obavy o bezpečnosti používání mobilních telefonů, neboť někteří lékaři se domnívají, že každodenní používání mobilu může přispět ke vzniku mozkového nádoru, ale třeba i jen častých bolestí hlavy a celkové únavy.

Nejnovější studie, o které chceme dnes informovat, je zatím jednou z nejpřesvědčivějších proto, že se nespoléhá na subjektivní informace některých uživatelů mobilních telefonů, kteří si začali stěžovat na svůj zhoršený zdravotní stav. Byl proveden výzkum, kdy vědci připevnili mobilní telefony k hlavám deseti mladých dobrovolníků a zapínali je za pomoci dálkového ovládání, aniž by se v telefonech ozval nějaký zvuk. Dobrovolníci proto nevěděli, zda a kdy došlo k zapnutí telefonu, ani kdy jim byl měřen jejich krevní tlak. Výsledky tohoto výzkumu by proto mohly přinést poměrně objektivní informaci.

Vědci z univerzitní neurologické kliniky v německém Freiburgu dospěli v této studii k závěru, že ke zvýšení krevního tlaku u těchto dobrovolníků došlo 35 minut po zapnutí telefonu. Tato studie byla publikována ve všeobecně uznávaném odborném lékařském časopise The Lancet medical journal.

Usuzuje se, že zvýšení krevního tlaku je vyvoláno stažením tepen, na které působí vyzařované elektromagnetické pole. Dr. Duncan Dymond, kardiolog v nemocnici Sv. Bartoloměje v Londýně, se vyjádřil, že studie skutečně prokázala působení mobilních telefonů na zvýšení krevního tlaku. Zároveň je toho názoru, že náhlé zvýšení krevního tlaku může způsobit problémy u nemocných s koronární artérií. Jedná se však o zvýšení poměrně malé, které by u zdravých lidí nemělo vést k obtížím. Tato nejnovější studie by se mohla stát podkladem lékařského výkladu až šestinásobně vyššího počtu výskytu bolestí hlavy zaznamenaných u lidí, kteří používají mobilní telefon víc než jednu hodinu denně.

Světová zdravotnická organizace již před nedávnem oznámila zahájení výzkumu, který by měl ověřit, zda podezření, že mobilní telefony mohou způsobovat vznik mozkového nádorového onemocnění, má své opodstatnění.

Není důvod, abychom byli vážně znepokojeni zjištěním plynoucím z uvedené studie, avšak na druhé straně nelze podceňovat fakt, že mobilní telefony mohou ovlivnit naše zdraví. Mobil bychom proto měli používat s rozvahou, pokud možno jen v nezbytných případech, a délka hovoru by měla být co nejkratší.

(Překlad z britského The Daily Mail)

-ta-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.