Dejte šanci svým dětem

V letošním roce prohloubil management firmy TOS VARNSDORF úsilí v získávání budoucích kvalifikovaných pracovníků. Nelze se v tomto směru spoléhat na trh práce, ale ani na současný stagnující systém učňovského školství. Vždyť doslova „zářným“ příkladem se stalo Střední odborné učiliště a Učiliště technické ve Varnsdorfu, kde se od roku 1995 nevyučuje obor obráběč kovů a od roku 1996 maturitní obor mechanik seřizovač.

Vedení firmy nemůže připustit stav, kdy budeme mít sice výhodné zakázky na nové stroje ale neměl by je kdo v budoucnu vyrábět. Začátkem letošního oku byla proto obnovena spolupráce se Středním odborným učilištěm a Učilištěm technickým s jasným cílem – nabídnout žákům vycházejících ročníků základních škol opět studium ve strojírenských oborech za výhodných podmínek a s jistou perspektivou zaměstnání po absolvování studia. Spolupráci rozvíjíme i se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní ve Varnsdorfu v oboru strojírenství – všeobecné zaměření, kde chceme poskytovat prospěchové stipendium.

Pro žáky připravujeme i možné atraktivní studium ve sportovní fotbalové třídě v oborech strojní mechanik a obráběč kovů. V oboru obráběč kovů došlo k zásadní úpravě učebních osnov, neboť v tomto oboru se již v minulých letech pokročilo od obsluhy starších konvenčních strojů k obsluze vysoce moderních NC strojů spojené se základy údržby, seřizováním nástrojů a programováním.

Absolventi strojírenských oborů najdou v TOS VARNSDORF dobré uplatnění podle svých schopností jako výrobní nebo montážní dělníci, servisní technici, technologové, konstruktéři apod. Firma jim rovněž může dále nabídnout nástupní praxi pro optimální výběr budoucího pracoviště i pozdější případnou možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Vám, zaměstnancům TOS VARNSDORF a zároveň rodičům, jistě nemusíme zdůrazňovat perspektivu strojírenského oboru, proto i vy dejte šanci svým dětem, aby mohly pokračovat v díle, které jste vy ve varnsdorfském strojírenství před léty započali.

Uvnitř dnešního vydání Horizontu najdete přílohu věnovanou výuce strojírenských oborů na školách, která vás a vaše děti chce ve stručnosti seznámit se základními fakty a podmínkami studia, a tak vám pomoci při rozhodování o budoucím povolání.

Zároveň všechny zájemce již dnes zveme na Den otevřených dveří SOU a U technického ve Varnsdorfu, který se bude konat 1. prosince 1998, kde si budete moci prohlédnout prostory školy, dílny praktické výuky a získat podrobné informace o studiu.

M. Kokta

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.