Rozsáhlé základy obráběcího centra

Jak jsme Vás informovali v druhém čísle letošního očníku horizontu, byl dne 14. ledna 1998 podepsán s firmou Waldrich Coburg kontrakt na dodávku obráběcího centra MC 3000 AP – M. Připomínáme, že se jedná o dosud největší strojní investici v historii podniku. Podpisem kontraktu byla ukončena etapa výběrového řízení na dodavatele a specifikaci stroje.

V současné době se nacházíme v etapě přípravy realizace dodávky a montáže stroje. Nejvíce viditelným bodem této části je výstavba základu stroje.

Ve firmě ještě nebyl budován tak rozsáhlý a specifický základ obráběcího stroje jako je navržen pod toto obráběcí centrum. Dříve budované základy pod velké obráběcí stroje jakým byl třeba základ pod portálovou frézku FRPD 40 ve střed. 119 nebo FLP 2000 ve stř. 117 byly objemem stavebních prací 3x až 4x menší.

Umístění stroje, předepsané dovolené deformace základu, vlastní hmotnost stroje, která představuje cca.160 t a řešení třískového hospodářství resp. umístění nádrže chladící emulze na kótě – 525é mm mělo vliv na velkost základu, zvláště pak na hloubku založení stavby. Větší část základu zasahuje až do hloubky 4 m, což je pod úroveň základové spáry stávající jeřábové dráhy a navíc by mělo dojít k porušen vodorovné vrstvy na úrovni cca. 4,5 m. z tohoto důvodu bylo nutné zpevnit zeminu pod základovými patkami jeřábové dráhy tryskovou injektáží. Tryskovou injektáž prováděla firma zabývající se zvláštními způsoby zakládání staveb „Zakládání staveb, a. s.“. Samotná injektáž představovala odvrtání 51 děr o průměru 14é mm s následným tlakovým průplachem betonovou směsí. Tlak na pupách se pohyboval okolo 400 atm.

Na takto zajištěné staveniště nastoupil dodavatel vlastního základu firma Vodní stavby Bohemia, divize 2 spol. s. r. o. o rozsahu díla hovoří následující čísla: objem výkopových prací představuje cca 1100 m³, množství vybouraného betonu dosáhl 250 m³. dále zde bude zpracováno okolo 450 m³ speciální betonové směsi s plastifikátory a zpožďovači tuhnutí.

Z důvodu zkrácení dodací lhůty stroje, kdy je příjezd prvních kamiónů s dílci od firmy WALDRICH COBURG naplánován na 12. ledna příštího roku, bylo nutné zkrátit dobu výstavby základu stroje o 1,5 měsíce než činil původní předpoklad. Tím se zkrátila i doba výstavby základu na pouhé 3 měsíce.

Přejímka základového bloku zástupcem dodavatele stroje je plánována na 48. týden letošního roku. Schválený harmonogram výstavby základu dodavatelem stavby firmou Vodní stavby Bohemia je plněn a dává reálný předpoklad dokončení základu v termínu. V současné době byla dokončena jímka základového bloku a po provedení vnitřní izolace proti ropným látkám včetně montáže antivibračních a tepelně izolačních vrstev bude provedena montáž ocelové výstuže vlastního bloku základu, přičemž odlití základového bloku bude ukončeno v 47. týdnu.

Je na místě se také zmínit o pochopení výroby zvláště pak zástupců a pracovníků stř. 119 a montáže, že vzhledem ke zkrácení termínu výstavby základu nelze vždy zajistit odpovídající pracovní podmínky.

Současně s budováním základu pokračuje intenzivně příprava technologie obrábění vybraných dílců včetně specifikace nářadí pro plné nasazení stroje kde je rozhodujícím dodavatelem firma Ingersoll. Se zástupci firmy WALDRICH COBURG byly dohodnuty konkrétní termíny pro školení obsluhy, programátorů, údržby elektro a strojní části údržby.

V krátkém článku jsme si Vás dovolili informovat o průběhu prací na jedné z největších investičních akcí v historii podniku a věříme, že společným úsilím techniků a dělníků naší firmy dojde k zahájení provozu nového obráběcího centra v polovině příštího roku a do konce roku 1999 k plnému nasazení stroje.

-te-

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.