Plánování a financování se představují

Důležitou součást úseku finančního ředitele tvoří útvary Plánování a Financování. V útvaru plánování probíhá hned několik specifických činností pro hladký běh společnosti. Každé účetní období (kalendářní rok) začíná zpracováním finančních rozpočtů za celou společnost tak, aby bylo možno sledovat skutečné plnění dohodnutých kroků a hospodaření celé společnosti do detailů na úrovni nákladových středisek.

Na základě takto zpracovaných dat se pak provádí ve zpracovaných měsíčních rozborech porovnání plánů se skutečným průběhem výrobní a jiné činnosti. Skutečné výsledky, které vzejdou z útvaru účtárna, se poté zpracovávají pro různé instituce statistického rázu. V současné době jde o několik institucí – ČSÚ, MPO, ČNB.

Další činností útvaru plánování je zpracování cenových a materiálových kalkulací na nestandardní výrobky a zvláštní příslušenství, obalové materiály ke strojům, náhradní díly. Dále zabezpečení ocenění odváděné výroby dle došlých předacích lístků a stanovování vnitropodnikových cen podle pravidel tvorby cen.

V neposlední řadě se provádí zpracování technicko-hospodářských norem na sériovou výrobu, které slouží jako základní podklady pro plánovací činnost ve společnosti. Náš úsek také oceňuje zmetková hlášení a provádí kontrolu odchylek nakupovaných dílců.

Útvar financování realizuje hotovostní a bezhotovostní platební styk společnosti, a to jak v korunové, tak v devizové oblasti. Zpracovává dále plány finančního zajištění provozu společnosti, zajišťuje styk s bankami a zpracovává podklady pro úvěrování, daňová přiznání a odvody daní, včetně styku s finančními úřady.

V pokladně společnosti probíhají všechny hotovostní příjmy a výdaje. Cílem je omezit hotovostní operace na minimum s ohledem na bezpečnost a hospodárnost.

V bezhotovostním styku využívá oddělení financování progresivní pojítka a informační systémy, které jsou v současné době k dispozici, patří k nim telefonní a modemová spojení s bankami, ekonomické softwarové programy usnadňující a zrychlující platební styk, hlasový informační systém. Převažující část tržeb je zajišťována v devizách. Financování je napojeno na dealingová oddělení centrál bank, což umožňuje efektivnější směny deviz na koruny či naopak. Využitím těchto systémů je vedení společnosti informováno o vývoji stavů finančních prostředků na účtech v reálném čase.

Při své činnosti zabezpečují pracovníci oddělení přehled o peněžních tocích firmy, předávají informace o finančních pohybech účtárně a spolupracují při finančním zajištění činností všech útvarů včetně zabezpečení výplat mzdových nároků zaměstnanců.

-V a Ř-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.