Stanou se hráči profesionálního týmu

K naplnění firemní vize „Chceme být na špičce světového obchodu s vodorovnými vyvrtávačkami“ slouží upřesněná firemní filozofie, ve které jsou definovány naše uznávané hodnoty: zákazníci, zaměstnanci, kvalita, výkonnost, prosperita, pružnost, etika, učení, vztah k regionu a v neposlední řadě týmová práce. Můžeme konstatovat, že klíčový management se aktivně zapojil do příprav všech uvedených aktivit a změn, pracoval jako tým a lze u něj zaznamenat posun ke změnám v chování a myšlení.

Zatím se ale nepodařilo vtáhnout každého pracovníka firmy do procesu nutných změn, jež se u každého z nás odrážejí v postojích k firmě, k vykonávané práci, ke spolupracovníkům, zákazníkům, v motivaci a ochotě učit se nové věci a odbourávat staré návyky. Stále se ještě setkáváme s běžnými „firemními infekcemi“ jako je hraní si na vlastním písečku, neochota spolupracovat, nedůslednost v dokončování nastartovaných změn, tolerance k nekvalitě a lhostejnost, prosazování útvarových zájmů nad zájmem firmy. Abychom mohli z našich zaměstnanců postupně tvořit hráče profesionálního týmu, rozhodli jsme se, že půjdeme cestou zavedení týmové práce do všech úrovní firmy. Nestačí k tomu však jen dobrá vůle, ale je nutné získat znalosti a osvojit si dovednosti jak efektivně v týmu pracovat. To je také důvod, proč jsme se pustili do přípravy vlastního výcviku k týmové práci. První etapa praktického výcviku byla zahájena 15. ledna. Samotný výcvik je cíleně zaměřen na naše vlastní praktické problémy, na kterých si chceme dokazovat, že týmová spolupráce může přinést skutečně konkrétní užitek pro všechny zúčastněné. Výhodou je, že se nám podařilo vyškolit vlastní firemní trenéry z řad manažerů z výroby, kteří pracují na místech, kde se promítá praktická spolupráce většiny útvarů, a tak se denně setkávají s nedostatky v této spolupráci. Podléhají jim velké skupiny pracovníků, řeší problémy pracovní i mezilidské, vidí zblízka spolupráci v pracovních skupinách. Právě oni také v klíčovém managementu aktivně spolupracovali na projektu firemních změn. Svou trenérskou činnost vykonávají pánové J. Pagáč, M. Ducháček a Z. Kubín kromě svých běžných pracovních povinností.

Na začátku přípravy týmové práce jsme společně s trenéry zpracovali projekt, který se v první fázi bude dotýkat klíčového managementu, dalších manažerů, předáků a vedoucích skupin. Celkový předpokládaný počet účastníků je asi 90 a celkový počet výcvikových skupin je šest. Ve druhé fázi bude projekt rozšířen pro všechny zaměstnance firmy.

Motem celého výcviku je heslo: „Nikdo z nás není tak chytrý jako všichni dohromady, proto se staňte hráči profesionálního týmu, kteří chtějí být nejlepší“. Přáli bychom si, aby na konci výcviku jeho účastníci kromě jiného dobře rozuměli pojmu týmová práce, byli přesvědčeni o tom, že týmová práce prospěje naší firmě a povede ji k prosperitě, uměli identifikovat problémy vhodné k řešení v týmu a dovedli organizovat a řídit práci týmu.

Program výcviku obsahuje např. 9 kroků pro týmové řešení problémů TOS, týmové desatero a poskytuje dále témata: sestavování týmů pro řešení problémů, role vedoucího pro úspěšné řízení týmové práce, komunikace v týmu atp. Výcvik je založen na aktivním zapojení účastníků do procesu učení na konkrétních příkladech z firmy a na vlastních zkušenostech. Trenéři používají výklad minimálně, hlavně se zaměřují na skupinová cvičení, procvičování metod a nástrojů týmové práce, skupinové diskuse a sebepoznávací techniky.

Výcvik týmové práce, který je odstartován první skupinou, bude zaměřen na praktické problémy naší firmy. Potřebujeme získat spolupracovníky pro týmovou práci a na řešení praktických problémů jim ukázat výhody týmové práce pro podnik i pro ně samotné. Chceme je přesvědčit, že tým dokáže řešit problémy, které se léta nedařilo řešit na žádné úrovni. Uvědomujeme si, že je to naše jediná šance, jak proklamovaná hesla naší firemní filozofie uvést v život. Právě týmová práce může přispět k naplňování naší vize. Chceme změnit atmosféru v naší firmě. Máme vynikající odborníky ve všech profesích, kteří pracují ve svých útvarech s vysokým pracovním nasazením, ale je zapotřebí, ať pracují kdekoli, aby se všichni stali hráči jednoho profesionálního týmu.

Hana Berková

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.