Odborářský sloupek

Na základě uzavřené kolektivní smlouvy na letošní rok budou v průběhu měsíce ledna 1998 zpracovány přílohy této kolektivní smlouvy. Jsou to dokumenty, které zajišťují sociální oblast zaměstnanců.

Příloha číslo 1 je tvorba a rozpočet sociálních nákladů naší akciové společnosti. Tvorba je dána koncovým stavem zaměstnanců k 31. 12. 1997, kterých bylo k tomuto datu 680. Tento počet se vynásobí částkou 1500 Kč na zaměstnance a dostaneme výší finančních prostředků, která bude rozpuštěna na jednotlivé kapitoly rozpočtu.

Objem finančních prostředků 1 020 000 Kč bude zabezpečovat příspěvek na stravování, tedy rozdíl od ceny kalkulované dodavatelem a cenou stravenky a nákladovou položkou a. s.

Dále umožní poskytování příspěvků účastníkům zahraniční a tuzemské rekreace a dětem na letní dětský tábor.

Rozpočet nezapomíná ani na činnost klubu důchodců – našich bývalých zaměstnanců, na tělovýchovu a sport, léčebné pobyty a sociální podpory.

Vyslovuji přesvědčení, že dohodnutá tvorba sociálních nákladů dává pro sociální oblast předpoklad uspokojení zaměstnanců tak, jak tomu bylo i v minulých letech.

Příloha číslo 2 kolektivní smlouvy je metodický pokyn pro vlastní čerpání stanoveného rozpočtu. Vymezuje pojmy, kdo má možnost žádat o příspěvek nebo podporu, kdy a v jaké výši, kritéria pro výběr zájemců o rekreaci apod.

Oba dokumenty zpracovává výbor základní odborové organizace a čistopisy budou předány zástupcům smluvních stran k podpisu.

Informace o průběžném čerpání a zajištění akcí z těchto finančních prostředků budou obsahem příspěvků v dalším průběhu roku.

Karel Sýkora

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.