ReTOS také vystavoval v Brně

Varnsdorf se letos prezentoval na 40. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nejen účastí a. s. TOS VARNSDORF, o které jsme již psali minule, ale poprvé se tohoto tradičního strojírenského veletrhu zúčastnil také ReTOS Varnsdorf s. r. o.

I když hlavní činnost ReTOS již léta rozvíjí v oblasti generálních oprav a renovace obráběcích strojů z produkce TOS VARNSDORF, pustili se zde rovněž do náročné modernizace a přestavby starších typů vodorovných vyvrtávaček, u nichž nahrazují zastaralé prvky novými, moderními komponenty. Zásadně k tomuto vývoji přispělo před třemi lety zřízené samostatné oddělení konstrukce, kde navrhují nejvhodnější řešení modernizace starších strojů tak, aby se po jejich přestavbě všechny technické parametry blížily současným požadavkům

Tímto způsobem se také zrodil prototyp stroje WHN 9 CNC, který vychází ze základu staršího stroje WHN 9 A z redukce TOSu Varnsdorf. Prakticky má však s tímto svým předchůdcem společný už jen skelet, těžké litinové dílce.

Souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka WHN 9 CNC, kterou se majitelé firmy ReTOS rozhodli vystavit na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, zaujme moderním řešením konstrukčních uzlů stroje, vysokou tuhostí a výkonností. Užití AC pohonů a osazení elektroskříně prvky specializovaných firem se stávají pro odběratele zárukou dlouhodobé spolehlivosti stroje.

Při srovnání staré WHN 9 A s touto novou WHN 9 CNC lze ve stručnosti uvést, že na nové vyvrtávačce má každá osa vlastní servomotor s pohonem a vřeteník je přestavěn na průměr 100 mm místo původních 90 mm. Stroj je vybaven řídícím systémem Heidenhain TNC 360, který umožňuje souvislé řízení tří ze čtyř ovládaných os. Řídící systém Heidenhain umožňuje aplikaci i velmi náročných technologických programů. Stroj je řízen z centrálního ovládacího pultu, který obsahuje ovládací panel, obrazovku systému a ovládací prvky pro ruční obsluhu.

Vystavený exponát zaujal řadu odborníků a potencionálních zákazníků z domova i z ciziny. Podle vyjádření ředitele ReTOSu pana Jana Müllera, mají již v současné době sedm závazných objednávek. Dodejme, že vystavený stroj na veletrhu nebyl původní prototyp, ten byl již prodán před několika měsíci do Holandska. Druhý takto vyrobený stroj zakoupil již TOS Hulín a na veletrhu byl vystaven třetí vyrobený kus, avšak shodný s prototypem.

Vyvrtávačka WHN 9 CNC však nemůže a ani nechce konkurovat novým výkonným strojům z produkce TOS VARNSDORF, konkrétně např. stroji WH 105 CNC, který získal právě letos v Brně zlatou medaili. Stroj z ReTOSu neumožňuje vysokorychlostní obrábění, není ve srovnání s WH 105 CNC osazen moderním vřeteníkem o rychlosti 2800 otáček/min. Jak nám však prozradil konstruktér vystaveného troje, ing. Jan Müller ml., uvažuje o rekonstrukci vřeteníku, aby se i tento stroj přiblížil vysokorychlostnímu obrábění. Jeho vývoj bude v každém případě pokračovat, nebylo řečeno poslední slovo.

Výhodou pro případné zákazníky je poměrně nízká cena takto zmodernizovaného stroje při jeho předpokládané životnosti 10 – 15 let provozu a rovněž fakt, že je postaven na již použitých, 20 let starých těžkých dílcích z vyzrálé litiny. Pro výrobce, který již vlastní horizontky z produkce TOS VARNSDORF a nemá potřebné finanční prostředky na nákup zcela nových strojů, se bude nabídka stroje WHN 9 CNC z ReTOSu jistě hodit.

-ta-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.