Aktuální rozhovor: Koupit, či nekoupit?

Tuto otázku si pokládá v současné době snad každý zaměstnanec TOS VARNSDORF. Po oznámení o vydání zaměstnaneckých akcií probíhá totiž vstupní zjišťování potenciálních zájemců o koupi těchto akcií. Protože to je oblast zatím dosti vzdálená našemu běžnému životu, a jde v ní o peníze, možná i vaše, připravil.i jsme několik otázek, které postupně položíme příslušným pracovníkům. Zvažte jejich odpovědi, které by vám mohli usnadnit rozhodování, zda akcie koupit.

Dnes jsme o odpověď na první otázky požádali předsedu představenstva a generálního ředitele ing. Jana Rýdla.

Pane řediteli, proč vůbec firma vydává zaměstnanecké akcie, co tím sleduje?

Jde o strategický záměr zformulovaný již v privatizačním projektu v roce 1994. Smyslem je, aby o záležitostech firmy, především o nasměrování jejího rozvoje, rozhodovali lidé pracovně s ní spojení. Důležité je, aby co největší počet zaměstnanců cítil spoluodpovědnost za prosperitu své firmy a sdílel i rizika spojená s podnikáním. To je silný motivační prvek, který by nám měl napomoci dostat se skutečně na světovou špičku – patřit mezi nejlepší.

Proč bych si měl akcie koupit, co za své peníze získám?

Především musím zdůraznit, že firmě nejde o zhruba 2,5 mil. Kč, které z prodeje akcií zaměstnancům získá. Mohli bychom dokonce bez újmy akcie rozdat zdarma. Ale uznáte, že potom bychom stěží dosáhli zamýšleného efektu zvýšit motivaci a zájmu nakládání s vlastním majetkem. Vrátili bychom se tak do časů kupónové privatizace – „nic moc mě to nestálo, čert to vem!“

Avšak k vlastní otázce: Akcie koupí určitě ten, kdo sleduje dění ve firmě a nechybí mu trocha podnikatelského ducha. Ten totiž ví, že podaří-li se realizovat to, o čem jsem již mluvil, získá nejenom pracovní perspektivu v úspěšné firmě, ale i několikanásobné zhodnocení svého vkladu a další příjem z dividend. Měl by vědět také, že podniká s minimálním rizikem, neboť firma se zavázala kdykoliv vykoupit zaměstnanecké akcie zpět za předem známou cenu. Skutečnost, že akcie TOS Varnsdorf nejsou veřejně obchodovatelné na burze, je chrání před spekulací a burzovními otřesy.

Můžete být konkrétnější? S čím se dá počítat?

Počítat se dá s tím, že z vytvářeného zisku se bude zvyšovat základní jmění společnosti. Řekněme, že za rok 1998 to bude o 50 mil. Kč. V tom okamžiku vlastník jedné tisícikorunové akcie, za kterou zaplatil 600 Kč, zhodnotí svůj podíl na 1500 Kč, tj. za rok zúročí „vklad“ o 250 %. O navyšování základního jmění z vlastních zdrojů na tří až pětinásobek dnešního stavu je prakticky rozhodnuto. Otázkou zůstává jenom jak rychle se nám to společně podaří.

Dividendy, tj. obdoba úroku z vkladu u bank, přijdou na řadu až později. Můj odhad je asi rok 2000. Jejich výše by měla postupně přerůst úrokové sazby a nezanedbatelně vylepšit rodinný či osobní rozpočet, a to i po odchodu do důchodu.

A co když si akcie nekoupím, co riskuji, nebo co ztratím?

Neriskujete nic, jste-li spolupracovník, který chce pro firmu pracovat a přispíváte k dosahování společných cílů, máte stejnou perspektivu v zaměstnání jako spolupracovník – akcionář. Ztrácíte však možnost podílet se na zásadních rozhodnutích přijímaných valnou hromadou, být u rozdělování vyprodukovaného majetku a podílet se na něm. A pokud se v budoucnu rozhodnete do zaměstnaneckých akcií investovat, je pravděpodobné, že vás to bude stát podstatně více peněz, budou-li ovšem vůbec nějaké akcie k mání.

Dobrá, koupil jsem si zaměstnanecké akcie a vložil do nich většinu svých úspor. Kde mám záruku, že podobně jako u akcií z kupónů mě někdo neokrade, například vytunelováním TOS Varnsdorf?

Pojistkou proti možnosti vytunelování je složení akcionářů, kde nejsou neprůhledné investiční fondy, ale konkrétní lidé, zapojení do řízení firmy, převoditelnost akcií pouze se souhlasem dvou třetin všech akcionářů a především kompetence a složení představenstva. Nic zásadního nelze udělat bez souhlasu tohoto orgánu složeného z pěti vrcholových vedoucích pracovníků, z nichž pouze dva jsou akcionáři – zakladatelé.

Myslím, že nejlepším dokladem skutečných úmyslů současných akcionářů jsou výsledky firmy za poslední tři roky. Kdyby šlo o tuneláře, jistě by využili všeobecně známých a jednoduchých způsobů jak místo investování stovek milionů korun do rozvoje firmy tyto peníze převést na zahraniční osobní konta (nejlépe na Bahamy, kde se prý domluvíte už i česky), nebo alespoň si vyplácet tučné dividendy. Nic takového se nestalo a nestane

Samotné vydání zaměstnaneckých akcií je nabídkou jisté veřejné firemní kontroly, která registruje, co se odehrává v nejvyšším řídícím orgánu, jímž je valná hromada akcionářů. Je tu také dozorčí rada, orgán ze zákona povinný chránit především zájmy akcionářů. Takže okraden nebudete v žádném případě. Avšak o svůj vklad přesto můžete přijít tím, že naše firma neobstojí ve světové konkurenci. To se nám může stát v případě, že jsme sice uměli a mohli, ale moc se nám nechtělo uspokojovat zákazníky. Ale tomu nevěřím a jako ředitel udělám vše pro to, aby v TOS Varnsdorf byli pouze lidé, kteří umějí, chtějí, a proto také mohou být nejlepší.

Děkujeme za rozhovor.

Příště budeme na toto téma pokračovat s JUDr. Ruthovou, a to především o právním postavení akcionáře, stanovách společnosti a dalších otázkách, které můžete i vy čtenáři sami položit prostřednictvím naší redakce.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.