Naše účast na GeTe 2001

Dne 18. září 1998 proběhl doprovodný program GeTe 2001 – generace techniků třetího tisíciletí pro žáky základních škol, středních škol a učilišť v Rotundě pavilonu A na 40. Mezinárodním strojírenském veletrhu a 1. Mezinárodním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů v Brně. Pořadateli programu byly Brněnské veletrhy a výstavy a. s. ve spolupráci se Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchov. Záštitu převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR.

Akce měla napomoci popularizaci strojírenských oborů, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v dělnických, ale i technických profesích, protože strojírenství, jako tradiční obor českého průmyslu, má po určité stagnaci na počátku 90. let opět svou perspektivu a budoucnost. Podniky s nově získanými zakázkami potřebují další kvalifikované zaměstnance, takže mohou žákům po ukončení studia nabídnout okamžité a dobře ohodnocené uplatnění.

Doprovodný program informoval o perspektivě oboru, možnostech pracovního uplatnění v oboru, ale také poskytl konkrétní informace prostřednictvím informačních míst VŠ, SOU i samotných podniků a na brněnském výstavišti měli žáci jedinečnou příležitost zhlédnout průřez celým oborem včetně ukázek nejmodernějších strojů a zařízení.

Akce byla rozdělena do třech skupin. První skupinu tvořili žáci základních škol, kterým byla poskytnuta informace o možnostech výstupů na střední školy a učiliště. Druhou skupinu tvořili žáci ze střeních škol a učilišť, kteří se zajímali o možné výstupy do praxe a ve třetí skupině byli žáci, které zajímaly další možnosti studia na vysokých školách.

Jedním z přednášejících byl mimo jiné i generální ředitel TOS VARNSDORF a. s. Ing. Jan Rýdl. Ve svém příspěvku přiblížil přítomným vývoj firmy, její strategii a hlavně cíle v oblasti zaměstnanosti a vzdělanosti. Zdůraznil, že firma bude podporovat formou stipendia a hmotného zabezpečení studium strojírenských oborů na SOU a SOŠ, případně na VŠ a je připravena jim poskytnout výhodné podmínky při nástupu po absolvování studia.

Na galerii Rotundy měla naše firma informační místo, kde jsem podával upřesňující informace k možnostem studia, podmínkám poskytování stipendia a hmotného zabezpečení žáků a o možnostech uplatnění po absolvování studia.

Akce se zúčastnilo asi 1 200 žáků a studentů z celé České republiky. TOS sponzoroval dva autobusy pro zájemce o strojírenství ze základních škol (38 žáků, nevyužila ZŠ Náměstí) a středních škol a učilišť (54 žáků a pedagogických pracovníků). Akce proběhla podle programu a měla dobrou roveň. Na závěr děkuji všem účastníkům z řad žáků, pedagogických pracovníků a rodičů a věřím, že firma začne sklízet zaseté plody ovoce ve zvýšeném zájmu o strojírenské obory, snaze žáků být nejlepšími v oboru a najít uplatnění v naší firmě.

Miroslav Kokta

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.