Chicago z našeho pohledu

TOS VARNSDORF a. s. s úspěchem předvedl v září 1998 na výstavě IMTS v Chicagu svůj výrobek – obráběcí centrum WHN 130 MC. Vystavovatelem byla naše společná obchodní společnost TOS AMERICA INC, která nás exkluzivně zastupuje a trhu USA. Výstava obráběcích strojů IMTS se koná v dvouročním cyklu ve výstavních prostorách Mc Cormic Place tvořených třemi rozsáhlými budovami o třech podlažích. Jedná se o reprezentativní světové fórum, které např. v oblasti vodorovných vyvrtávaček předčí svým rozsahem evropskou výstavu EMO Hannover. Celkem se letos zúčastnilo IMTS přibližně 2 800 vystavovatelů.

Nejdříve k našemu vystoupení. Trh obráběcích strojů v USA je technicky velmi náročný, tzn. že preferuje nejpokrokovější technologie. Náš stroj WHN 130 MC s automatickou výměnou nástrojů i palet, doplněný o velké pódium pro obsluhu, jak je můžeme vidět v naší hale, byl v tomto smyslu důstojným reprezentantem naší produkce. O zájmu o naši expozici svědčí 240 zaregistrovaných potencionálních zákazníků, z nichž přibližně 20 představuje vážné zájemce na nejbližší období. Delegace z naší firmy se částečně podílela na práci ve stánku, především však sledovala výstavu z pohledu rozhodujících podmínek uplatnění našich výrobků na trhu v USA.

V našem oboru jsme registrovali 14 cizích výrobců vodorovných vyvrtávaček, kde k hlavním konkurentům patří zejména domácí Giddings & Lewis, japonské firmy Kuraki, Nomura a Toshiba a další firmy ze SRN, Taiwanu a Itálie. Při posouzení technické úrovně jsme konstatovali, že vývoj našich výrobků jde správným směrem, chybí však dokompletování našich strojů o řízené frézovací hlavy, dále systémové řešení zakrytování strojů a odvodu třísek a chladící kapaliny. Novým fenoméne, v užitných vlastnostech je pětioké obrábění, které právě souvisí s užitím souvisle řízených dvouosých hlav nebo speciálních dvouosých stolů.

Velký nástup zaznamenalo vysokorychlostní obrábění. Zaznamenali jsme 15 strojů v jedné hale s touto technologií, bylo jich však jistě více. Většinou se jedná o menší obráběcí centra s paletami mezi 400x400 až 800x800 mm, japonská firma SHIN NIPPON KOKI však předváděla i velkou deskovou vyvrtávačku na opracování forem o hmotnosti až 6 000 kg, se souřadnicí Y=2 200 mm a výkonem 30 kW. Také TOS VARNSDORF a. s. se připravuje na vstup do této oblasti v příštím roce spoluprací s firmou VAPOS Jičín a zavedením nového obráběcího centra do výrobního programu.

Od těchto vážných témat přejděme závěrem k lehčímu tónu a uveďme několik náhodných postřehů, jak na nás zapůsobila Amerika. Down Town – oblast chicagských mrakodrapů působí trochu neosobním dojmem, avšak mrakodrap je sám o sobě nádherným architektonickým a uměleckým díle. Přilehlé parky na břehu jezera Michigan zaujmou nádhernou úpravou a čistotou. Na předměstí naopak staré domy z neomítnutých červených cihel s pavlačemi a železnými požárními schodišti. Staré garáže, opuštěná skladiště a dvory se špínou a nepořádkem – tak jak to známe z akčních amerických filmů. Překvapilo nás, že v den odjezdu, v horku 32°C si nemůžeme u baru v hotelu dát naše oblíbené pivo. Dopoledne se zde nepije, až k obědu po 12. hodině. Také na výstavišti ve stánku je život asketický. Nepije se zde ani kafe, natož pivo! Pro osvěžení je zde však kanistr minerální vody, z kterého si přes chladničku můžete natočit vodu do malých voskových kelímků. Zato na každém rohu stánku stojí velký skleněný pohár s bonbóny. Američané od rána do večera chodí sem a tam po výstavišti, jednají, obchodují a občas nahodile na rohu jakéhokoliv stánku hrábnou pro jeden bonbón. Nikde nejsou lavičky na odpočinutí, zde se stále pracuje. Prostě – je to Amerika.

Rudolf Waclawič

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.