V ohnisku zájmu: Zaměstnanecké akcie

Řádná valná hromada akcionářů TOS VARNSDORF se sešla dne 20. srpna, aby definitivně uzavřela finanční rok 1997. Rozhodla zvýšit základní jmění akciové společnosti na 100 milionů Kč a realizovat další ze strategických záměrů – vydat emisi zaměstnaneckých akcií.

Tyto akcie v objemu přes 4,2 mil. korun, každá o nominální hodnotě 1000,- Kč, budou nabídnuty všem zaměstnancům za cenu 600,- Kč za jednu akcii. Nabídka a prodej akcií se uskuteční do konce ledna 1999.

Bylo rozhodnuto, že zaměstnanecké akcie může vlastnit pouze zaměstnanec TOS VARNSDORF nebo důchodce, který odešel do důchodu ze zaměstnaneckého poměru v TOS VARNSDORF.

Akcie budou volně obchodovatelné mezi zaměstnanci, k převodu – prodeji však bude třeba formální souhlas představenstva společnosti. Společnost je povinna v případě nabídky vykoupit od zaměstnance akcie za cenu, která pro období do příští valné hromady byla stanovena na 600,- Kč za jednu akcii.

Valná hromada považuje vydání zaměstnaneckých akcií za mezník v rozvoji firmy a utváření nové firemní kultury. Vyjádřila přesvědčení, že tento krok přispěje k posílení vztahů mezi zaměstnanci a firmou, ke zvýšení sociální jistoty našich spolupracovníků. Lze totiž očekávat nejen růst hodnoty akcií při plánovaném zvyšování základního jmění ze zisku společnosti, ale i výnos v podobě dividend v nedaleké budoucnosti.

O dalších podrobnostech budeme informovat v některém z příštích vydání našich novin.

-rr-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.