Zve generace techniků třetího tisíciletí

Každým rokem se zvyšuje počet nezaměstnaných absolventů především škol s ekonomickými obory. Nenasycenost trhu práce těchto oborů od počátku 90. let pominula a výběr nabídek volných míst v administrativě je stále menší a tato tendence bude nadále sílit. Přes tuto skutečnost i varování ze strany zaměstnavatelů a státních úřadů, především Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, zájem o studium na středních a vysokých školách ekonomických směrů neklesá. Technické obory, které naopak zaznamenaly na počátku 90. let výrazný pokles, se potýkají s nezájmem žáků, ale hlavně jejich rodičů. Podnikům chybějí kvalifikovaní dělníci, řemeslníci, technici i konstruktéři. Firmy jsou nuceny i na kvalifikované práce zaměstnávat zahraniční pracovníky.

Úbytek zájmu o strojírenské obory je patrný z následujících srovnání let 1991 a 1997, kdy v prvních ročnících SOU v oboru strojírenství bylo 24 389, resp. 10 161 žáků. Vzhledem k odeznívající populační vlně je viditelnější pokles z procentuálního srovnání, což je 29,4 % z roku 1991 oproti 18,88 % v r. 1997 z celkového počtu všech žáků v prvních ročnících.

Rovněž u vysokoškolského studia jsou technické obory na samém konci zájmu. Nízký počet podaných přihlášek s sebou ale zároveň nese vysoké procento pravděpodobnosti přijetí. Pro školní rok 1997/98 připadalo na jednoho přijatého zájemce pouze 1,92 přihlášky (pro srovnání např. u práv byl index 9,07, u ekonomických věd 5,67). Úplně nejnižší poměr je u fakulty strojní na ČVUT, kde je jeden přijatý ku 1,08 přihlášky. Ze 2652 přijatých však pouze 1645 studentů bylo zapsáno, což je pouhých 62 % přijatých.

Napomoci řešení situace se rozhodly Brněnské veletrhy a výstavy a. s., které ve spolupráci se Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky pořádají 18. září 1998 na 40. mezinárodním strojírenském veletrhu obráběcích a tvářecích strojů v Brně jednodenní doprovodný program s názvem GeTe 2001 – generace techniků třetího tisíciletí. Tato akce, která má také podporu Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR, má napomoci popularizaci strojírenských oborů, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Doprovodný program GeTe 2001 je určen žákům 9. tříd ZŠ a studentům 3. a 4. ročníku SOU, SOŠ a gymnázií, případně jejich rodičům. Bude rozdělen do tří samostatných skupin. První skupina je určena žákům ZŠ, druhá skupina je určena studentům SOU, SOŚ a gymnázií, kteří mají zájem o vysokoškolské studium. Hosty GeTe 2001 budou zástupci státní správy (MPSV, MŠMT), ale hlavně konkrétních strojírenských podniků.

Kromě samostatného doprovodného programu, který má za cíl informovat o perspektivách tradičního oboru českého průmyslu, budou mít žáci na brněnském výstavišti jedinečnou příležitost zhlédnout průřez celým oborem včetně ukázek nejmodernějších strojů a zařízení.

TOS VARNSDORF a. s. sponzoruje jeden autobus pro žáky vycházejících ročníků ZŠ, kteří mají vážný zájem o strojírenskou techniku, a další autobus pro žáky středních škol, kteří nastoupí do praxe nebo zvažují další studium na vysoké škole. Další informace mohou zájemci získat telefonicky na čísle 0413 / 351 124.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.