Akce kulový blesk

Dlouhodobě trvající kapacitní disproporce na středisku těžkých mechanik vedly představenstvo TOS VARNSDORF k rozhodnutí o zásadní rekonstrukci těžkých mechanik. V rámci této rekonstrukce dochází již v současné době na středisku 0119 ke značným změnám patrným na první pohled. Projektová dokumentace byla zpracována tak, že kromě jiného počítá i s instalací nejmodernějších typů strojů z vlastní produkce TOS VARNSDORF. Do plného provozu se již dostává stroj WHN 130 MC, krátce před dokončením je stroj WHN 110 MC. Započala rovněž příprava stavby díla nejnáročnějšího – frézovacího obráběcího centra MC 3000 AP od firmy WALDRICH COBURG.

Za této situace se ve středisku těžkých mechanik prováděly v minulých týdnech další náročné investiční akce, jako výměna jeřábů, generální oprava stěžejního stroje FRPD 20, instalace stolu ISO 16 a v neposlední řadě se střediska také týkala instalace klimatizace.

V tak náročné době, kdy bylo nutno kromě těchto důležitých úkolů zároveň zajišťovat běžnou produkci těžkých dílců pro montáž, došlo navíc k havárii stroje WHN 13 C, který je jedním ze stěžejních strojů střediska těžkých mechanik. Oprava stroje by si vyžádala vysoké investiční a časové nároky, proto bylo vedení firmy rozhodnuto o odprodání stroje a zakoupení nového, CNC řízeného WHQ 13.

Akce musela být provedena velmi rychle, neboť dílce rozhodující pro stavbu strojů WHN 13 nebylo kde obrábět. Demontáž starého stroje a instalace nového, včetně předání, byla naplánována na dobu pěti dnů. Přestože byl stroj nakonzervován a připraven k expedici, podařilo se tento úkol přes počáteční nezdary při kotvení stroje pracovníkům montáží úspěšně splnit. Největší zásluhu na tomto úspěchu měli pracovníci montáží – pánové Bališ, Rieger – a kolektiv elektromontáží, za aktivní koordinace činnosti pracovníka útvaru technologického rozvoje, ing. L. Pištěka.

Na tuto rychlou akci, interně nazvanou „kulový blesk“, však bohužel plynule a stejně účinně nenavázala následná činnost tvorby NC programů střediska OHN. Je patrné, že se v naší firmě začíná v praxi prosazovat duch týmové práce.

-TPJ-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.