Číslo 16

 

Zve generace techniků třetího tisíciletí

Každým rokem se zvyšuje počet nezaměstnaných absolventů především škol s ekonomickými obory. Nenasycenost trhu práce těchto oborů od počátku 90. let pominula a výběr nabídek volných míst v administrativě je stále menší a tato tendence bude nadále sílit. Přes tuto skutečnost i varování ze strany zaměstnavatelů a státních úřadů, především Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, zájem o studium na středních a vysokých školách ekonomických směrů neklesá. Technické obory, které naopak zaznamenaly na počátku 90. let výrazný pokles, se potýkají s nezájmem žáků, ale hlavně jejich rodičů. Podnikům chybějí kvalifikovaní dělníci, řemeslníci, technici i konstruktéři. Firmy jsou nuceny i na kvalifikované práce zaměstnávat zahraniční pracovníky.
Více »

V ohnisku zájmu: Úspora se blíží ke 13 milionům Kč

Po oznámení prvních neoficiálních výsledků hospodaření TOS VARNSDORF za první pololetí letošního roku můžeme konečně alespoň orientačně spočítat také výši úspory vyplývající z motivačního programu pro rok 1998.
Více »

Akce kulový blesk

Dlouhodobě trvající kapacitní disproporce na středisku těžkých mechanik vedly představenstvo TOS VARNSDORF k rozhodnutí o zásadní rekonstrukci těžkých mechanik. V rámci této rekonstrukce dochází již v současné době na středisku 0119 ke značným změnám patrným na první pohled. Projektová dokumentace byla zpracována tak, že kromě jiného počítá i s instalací nejmodernějších typů strojů z vlastní produkce TOS VARNSDORF. Do plného provozu se již dostává stroj WHN 130 MC, krátce před dokončením je stroj WHN 110 MC. Započala rovněž příprava stavby díla nejnáročnějšího – frézovacího obráběcího centra MC 3000 AP od firmy WALDRICH COBURG.
Více »


Poznatky z Coburgu

Ve svém příspěvku bych se chtěl vrátit k pracovní návštěvě skupiny vybraných pracovníků TOS Varnsdorf ve firmě WALDRICH COBURG, která se uskutečnila letos v červnu.
Více »

Představujeme personální útvar

Do personálního útvaru firmy patří oddělení mzdové účtárny, ekonomiky práce, personálních záležitostí a středisko praktické výuky. Vedoucím celého útvaru je personální manažer Josef Severa. Činnost mzdové účtárny zajišťují čtyři pracovnice, s náplní jejich práce se seznámíte v některém z příštích čísel Horizontu. Ekonomikou práce se zabývá personální manažer. Středisko praktické výuky, s jehož činností jste již byli seznámeni a má na starosti jeden pracovník.
Více »

Náš mladý reprezentant

Patnáctiletý Vít Krajčovič z Varnsdorfu, přeborník Severních Čech v atletice, vybojoval v červenci 2. místo na atletickém mistrovství ČR ve sportovní disciplíně chůze na 3000 metrů. Český atletický svaz jej nominoval na mezistátní utkání žákovských družstev Čech – Moravy – Slovenska, které proběhne 20. září v Brně.
Více »

Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.