Poznatky z výstavy METAV 1998

Výstava METAV Düsseldorf se pořádá ve dvouročním cyklu a je jednou z největších výstav obráběcích strojů v Evropě. Její rozsah lze vyjádřit těmito čísly: 12 výstavních hal, 750 vystavovatelů a 263 zastoupených firem znamenají obrovskou přehlídku všech druhů obráběcích strojů a související techniky.

METAV Düsseldorf je výstava, na které každý vystavovatel nabízí ty výrobky, které chce nyní uplatnit na trhu, zde se připravují kontrakty na tento rok. Tím se trochu liší od největších výstav EMO, které jsou výkladní skříní špičkové techniky, která zčásti přijde na trh až v příštích letech.

Letošní ročník se konal ve dnech 16. až 20. června a TOS VARNSDORF a. s. zde byl reprezentován svým německým zástupcem, firmou Strojimport Wiesbaden GmbH, který vystavil jako svůj hlavní exponát prototyp vodorovné vyvrtávačky WH 105 s číslicovou indikací Heidenhain POSITIP 855.

Z našeho podniku shlédlo výstavu po čtyřech pracovnících obchodního a technického úseku, kteří ve zkrácené formě předkládají tyto poznatky:

Náš nový výrobek stroj WH 105 se německým prodejcům líbil pro své parametry a design. Pro lepší komerční uplatnění však žádají další technické provedení, a to s pravoúhlým řídícím systémem. Na tento požadavek již TOS VARNSDORF a. s. reagoval přípravou této varianty.

Světová konkurence v oblasti vodorovných vyvrtávaček je velmi široká a silná. Uspět je možno jen rozhodným uplatněním všech nástrojů marketingu: rozvojem výrobku, tj. jeho technickou úrovní, parametry a co nejlepším vyhověním technologickým požadavkům zákazníka, dále kvalitní a intenzivní prací obchodního zástupce na trhu, včetně ochotného a rychlého servisu a optimální tržní cenou výrobku.

K hlavním soupeřům v soutěži na trhu s vodorovnými vyvrtávačkami patří zejména firmy Juaristi, Soraluce, Zayer a Sacem ze Španělska, UNION ze SRN, KURAKI a TOSHIBA z Japonska a Fpt, Castel, Mecof, Parpas a Novar z Itálie.

Trend vývoje technických parametrů vyvrtávaček směřuje k vyšším otáčkám vřeten i vyšším posuvům v kategorii našich velikostí strojů, to znamená cca 3000 ot/min na vřetenu a až 4000 mm/min pracovního posuvu. Pro novou oblast vysokorychlostního obrábění pak výrobci využívají přídavných elektrovřeten nebo zrychlovacích hlav (5000 až 15000 ot/min). S tím souvisí i užití nových řídících systémů i nových programovacích systémů CAM. I v našem podniku jsou založeny úkoly, které sledují tento trend technického rozvoje.

Všechny letošní výstavy (IMTEX/New Delhi, Montreal a METAV Düsseldorf) ukázaly zvýšený tlak na inovaci obráběcích strojů i rostoucí tlak soutěže všech výrobků na trhu. TOS VARNSDORF a. s. se letos zúčastní ještě dvou velkých výstav – MSV Brno ´98 a IMTS Chicago.

R. Waclawič

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.