Výrobce a zákazník

Dnešní doba požaduje zcela jiný přístup ve vztahu výrobce k zákazníkovi. Výrobce strojů přejímá úlohu partnera zákazníka, protože jenom spoluprací obou je možno docílit úspěchu. Zatímco dříve byla úloha výrobce splněna konstrukcí stroje, jeho výrobou, dodávkou a uvedením do provozu, dnes se požaduje podstatně více. Výrobce strojů propracovává výrobní postupy spolu s uživatelem strojů. Školí zaměstnance zákazníka a přispívá k financování školení.

Výrobce strojů může být úspěšný jen tehdy, když podpoří úspěch uživatele stroje. Předpokladem toho je znát faktory úspěchu svého vlastního výrobku a tyto neustále ve spolupráci se zákazníkem doplňovat. Zákazník má právo zasahovat do konstrukce stroje a jeho požadavky po vzájemné konzultaci musí výrobce splnit. Týká se to samozřejmě strojů již prodaných a jejich zdokonalování během provozu. Konkurence to umí. Dohodnutím ceny a konfigurace stroje však dodávka nekončí. Dalšími prvky dosažení naprosté spokojenosti zákazníka je spolehlivost stroje a servis. Tyto musí být vyhodnocovány, protože, co se může měřit, to se i může vylepšovat. Zákazník musí pocítit určité výhody proti konkurenci. Uživatel nepožaduje jen stroj, chce dnes úplnou nabídku – ucelené řešení svého problému, a k tomu se v naší firemní filozofii hlásíme. Aktivní zapojení výrobce stroje do výrobního procesu uživatele je předpokladem dalšího života firmy, jejího rozvoje a konkurenceschopnosti.

-frdla-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.