V ohnisku zájmu: Nastal čas změn

V rámci zlepšování komunikace mezi vedením firmy TOS VARNSDORF a všemi jejími spolupracovníky se uskutečňují pravidelná veřejná setkání. V pátek 3. července se konal na nádvoří areálu firmy mítink svolaný k současné situaci ve firmě a k vydanému prohlášení vrcholového vedení, jehož plný text zveřejňujeme na 1. straně dnešního vydání.

K zúčastněným spolupracovníkům promluvil generální ředitel ing. Jan Rýdl. V úvodu ocenil výsledky firmy za minulý rok, který byl zatím pro společnost nejúspěšnější, neboť všechny plánované ukazatele firma splnila a navíc byl splněn i plán úspor.

V této souvislosti uvedl, že TOS VARNSDORF zaplatil daň z příjmu právnických osob za loňský rok ve výši 91 mil. Kč. Každý ze zaměstnanců přispěl na chod státu a města nemalou částkou 140 tisíc korun. Je třeba zdůraznit, že za tyto finanční prostředky má každý ze zaměstnanců firmy také nárok vznést požadavky na řádný chod státní správy i města. Nelze se spokojit s dosavadní situací ve městě, kdy hosté a zákazníci firmy, kteří navštíví TOS a naše město, provázíme jen některými částmi Varnsdorfu a velkou část města jim z pocitu studu nad současným stavem v jakém se nachází tzv. odvrácená tvář města, nelze ukázat. Každého z nás bolí tento fakt, a proto nezbývá nic jiného než tvrdě za své peníze požadovat změnu v řízení města a rychlou nápravu věcí veřejných.

V další části svého vystoupení se ing. J. Rýdl zmínil o některých neuspokojivých výsledcích firmy za 1. pololetí, kdy firma plně nezvládá plynulou výrobu a efektivní práci na všech úsecích, z čehož vyplývají problémy ve finanční oblasti. Ve finančním vyjádření má firma 350 milionů korun pohledávek u zákazníků, neboť výroba strojů neprobíhala plynule a s ní také vázly dodávky. Firma má v současnosti za 60 milionů korun neprodaných stojů, což souvisí s dosavadním neuspokojivým způsobem zadávání a plánování výroby. Tento stav však nevznikl vinou většiny pracovníků, kteří na svém úseku plní dobře své úkoly, má svou příčinu v nedokonalé práci a řízení vedoucích středisek.

V závěru generální ředitel zdůraznil, že je nutno provést změny v řízení a organizaci firmy, aby TOS VARNSDORF mohl naplnit svou vizi – být na špičce světového obchodu s vodorovnými vyvrtávačkami. Zmínil se o tom, že již začaly probíhat určité změny v klimatu firmy, které spočívají ve změně rozdělování kompetencí, postupném přechodu na systém týmové práce, který jediný vedl k úspěchu všech světových firem. K těmto náročným změnám v současnosti zásadně přispějí konzultační firmy, jejichž pracovníci pomohou tosákům najít cesty k novému přerozdělení činností – seskupení do celků s logickou návazností – tzv. novému procesnímu uspořádání.

K současné situaci ve firmě a k dalšímu postupu se zásadně vyjadřuje přijaté Prohlášení vrcholového vedení a akcionářů, s jehož podstatnými myšlenkami seznámil nakonec přítomné spolupracovníky obchodní ředitel pan František Dlask.

-tm-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.