Prohlášení vrcholového vedení a akcionářů TOS Varnsdorf k provedení změn v organizaci a řízení firmy

I přes nesporně dobré hospodářské výsledky firmy v posledních třech letech se stále více setkáváme s vnitřními bariérami, které nám neumožňují pružně reagovat na stále rychleji se měnící vnější podmínky a potřeby zákazníků. Současný systém plánování a řízení výroby, který přinášel konkurenční výhodu našim výrobkům v podobě krátkých dodacích lhůt a přijatelných výrobních nákladů, se dostal do slepé uličky. Konkurence, pracující vesměs zakázkovým způsobem, rychlým tempem naši výhodu likviduje. Chceme-li být dlouhodobě úspěšní, musíme vytvořit nové výrobní prostředí umožňující plně využít především lidského potenciálu firmy, který je schopen uspokojit nové potřeby našich zákazníků na rychlost a komplexnost dodávek a služeb. Musíme vytvořit podmínky, ve kterých změna je vnímána jako norma života firmy.

Řešení uvedených problémů vidí vedení a akcionáři firmy v zavedení organizace, založené na nově uspořádaných pracovních týmech, které jsou schopné komplexně obhospodařovat svěřenou oblast činností – proces, a ten soustavně zdokonalovat. Nový systém řízení musí umožnit postupný, ale rychlý přechod na zakázkovou výrobu strojů.

Očekáváme, že tato reorganizace přinese pro našeho:

Zákazníka - lepší uspokojování požadavků a řešení problémů a věrnost naší firmě.

Zaměstnance - vyšší motivaci danou perspektivou zaměstnání a novou rolí každého z nás,

- prosperitu umožňující zlepšit sociální zázemí a vyšší odměnu za pracovní výsledky.

Akcionáře - možnost rychleji realizovat rozvojové záměry firmy,

- zvýšit konkurenceschopnost a posílit kapitálovou soběstačnost firmy.

Do projektu změn musí být zapojeni všichni spolupracovníci, kteří na výstupu budou všechny firemní činnosti zajišťovat. Představenstvu patří role řídícího týmu a garanta úspěšnosti projektu, vedení firmy pak role koordinačního projektového týmu. Na nás všech pak leží největší objem práce – v procesních týmech zvládnout a soustavně zdokonalovat „svůj i společný“ díl firemní činností.

Podmínkou úspěšnosti je změna vztahů uvnitř firmy, ochota ke komunikaci a spolupráci s druhými, přechod od problémů středisek k problémům firmy a na konci změna firemní kultury, kdy normální a každému prospěšné je udělat vše pro splnění společného cíle – být na špičce světového obchodu s vodorovnými vyvrtávačkami.

Každá změna chce svůj čas a své peníze. Tento fakt budeme respektovat v plánování postupu změn a eliminaci případných rizik. Dohodneme soustavu kritérií, kterými budeme měřit účinnost změn a efektivnost naší práce ve vztahu k zákazníkovi i zaměstnanci. Nepřipustíme nedůslednost a opomíjení názorů lidí „od řemesla“. Začneme ihned – vlastně jsme již začali.

Před všemi spolupracovníky veřejně prohlašujeme, že uděláme vše pro to, aby projekt byl úspěšný, aby každý dostal možnost na projektu se podílet, a odměnou za svoje úsilí byl jeho osobní úspěch. Zavazujeme se splnit očekávání našich zákazníků i zaměstnanců.

Jsme přesvědčeni, že společně umíme, chceme, můžeme a pro to taky uděláme.

V zastoupení vedení a akcionářů:

Ing. Jiří Hrábák, Ing. Luboš Samuel, František Dlask

Ing. František Němec, Ing. Jan Rýdl

Ve Varnsdorfu 3. července 1998

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.