Pomoc a spolupráce poradenských firem

Jak jsme již informovali čtenáře na předních místech dnešního vydání Horizontu, byl v těchto dnech zahájen projekt změn v organizaci a řízení firmy, na jehož realizaci spolupracuje TOS VARNSDORF s poradenskými firmami Olomouc Training Centre a TRANSFORM.

Obě tyto firmy nejsou v TOSu neznámé, protože firma s nimi spolupracovala již v minulém roce na projektu PHARE „Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých podnicích“, který byl do jisté míry impulsem pro nacházející proces změn.

Zmíněné poradenské firmy, orientující se na pomoc firmám při zvyšování jejich konkurenční schopnosti a rozvoji efektivity firemních činností a procesů, budou vystupovat v roli expertního týmu, který bude poskytovat zkušenosti a znalosti potřebné pro dosažení cíle projektu, a to jak řídícímu a koordinačnímu týmu, tak i procesním týmům, které budou postupně zakládány pro řešení konkrétních změn.

Poradci těchto firem, se kterými se mnozí z pracovníků TOS VARNSDORF budou mít příležitost při realizaci projektu setkat, jsou dr. Alena Přidalová, ing. Oldřich Šuleř a ing. Pavol Košťan.

-pa-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.