Záloha na 13. plat

Představenstvo TOS VARNSDORF a. s. zhodnotilo výsledky hospodaření za prvních pět měsíců letošního roku a současně i výhled na splnění výroby zboží a sortimentu strojů za první pololetí. Konstatovalo neuspokojivý vývoj v rozpracované výrobě, a tím i možné problémy výroby ve třetím čtvrtletí, překročení objemu skladu hotových výrobků proti limitu a z toho plynoucí potíže ve financování potřeb společnosti v návaznosti na nízkou realizaci.

I přes tyto nepříznivé hospodářské výsledky rozhodlo představenstvo vyplatit zálohu na 13. plat všem zaměstnancům s výjimkou vedoucích, kteří nesou největší zodpovědnost, tj. všem vedoucím středisek. V případě splnění úkolů roku 1998 a podmínky zakotvené v kolektivní smlouvě na letošní rok, bude těmto pracovníkům vyplacena záloha společně s vyúčtováním v listopadu 1998.

Záloha na 13. plat bude společně s výplatou za měsíc červen vyplacena ve výši 12 % ze součtu hrubého výdělku zaměstnance za měsíc leden až květen, bez vyplacené částky za úspory roku 1997. Představenstvo společnosti věří, že přičiněním všech budou úkoly stanovené pro letošní rok splněny a v listopadové výplatě bude provedeno vyúčtování 13. platu tak, aby byl zabezpečen i růst nominálních mezd.

Ing. L. Samuhel

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.