Náš rozhovor: Nábor žáků - budoucnost firmy

V předminulém vydání našich novin jsme zveřejnili úvodní informační článek o přípravách zřízení střediska praktického vyučování v TOS VARNSDORF. V této souvislosti je na místě otázka jednoho ze čtenářů, jak probíhal nábor žáků pro studium strojírenských oborů pro školní rok 1998/99. položili jsme proto ing. Haně Berkové z personálního úseku naší firmy několik otázek na toto téma.

Jaké jsou aktuální výsledky náboru žáků?

Než budeme hovořit o výsledcích náboru, měli bychom si říci, jaký cíl jsme si společně s učilištěm a průmyslovkou ve Varnsdorfu pro nábor žáků základních škol stanovili. Na učilišti jsme chtěli otevřít tříletý obor strojní mechanik pro stroje a zařízení a tříletý obor obráběč kovů. Na průmyslovce jsme si přáli otevřít po dvou letech obor strojírenství. A jaký je výsledek? Na učiliště bylo přijato 14 žáků pro tříletý obor strojní mechanik pro stroje a zařízení. Dále bylo přijato 14 žáků pro dvouletý obor strojírenská výroba a 8 žáků pro dvouletý obor obrábění kovů. Tříletý obor obráběč kovů se nepodařilo otevřít. Dvouleté obory nejsou pro firmu využitelné vzhledem k vysoké náročnosti naší strojírenské výroby. Když zhodnotíme celý nábor, můžeme říci, že za největší klad můžeme považovat naplnění jedné třídy klasického strojírenského směru na průmyslovce a otevření tříletého oboru mechanik pro stroje a zařízení na učilišti.

Jak probíhal nábor žáků ZŠ pro studium strojírenských oborů na učilišti a na průmyslovce a jaké konkrétní akce se v jeho rámci uskutečnili?

Naše firma, zastoupená pracovníky personálního útvaru, pomáhala náboru žáků aktivní účastí na Burze škola učilišť, konané v listopadu minulého roku ve Studentském centru na Střelnici. Přispěla také k dobrému průběhu dnů otevřených dveří učiliště a průmyslovky v prosinci minulého roku tím, že umožnila uchazečům o studium na těchto školách návštěvu firmy TOS VARNSDORF. Na Burze škol a učilišť měla naše firma stánek umístěný mezi oběma školami. Propagovali jsme studium na těchto školách a následné uplatnění jejich absolventů ve firmě. Pro názorné seznámení účastníků Burzy s a. s. TOS VARNSDORF jsme prezentovali modely našich strojů a promítali instruktážní snímek o firmě. Po oba dny jsme se snažili vysvětlovat rodičům i dětem důvody, proč by mladí lidé měli jít studovat strojírenské obory. Byli jsme překvapeni přetrvávajícími módními vlivy při výběru studia bez znalosti pozdějšího uplatnění a všeobecně malou informovaností. V rodinách i základních školách se ví jen málo o strojírenství a o náročné, ale i tvůrčí práci ve strojírenské firmě. Strojírenství se málo propaguje, přestože je stálo nosným oborem našeho hospodářství. Na Burze jsme byli prakticky jedinou firmou, která přišla podpořit školy, bez jejichž absolventů se neobejdeme. Věříme, že naše účast na Burze, mimo vlastního náboru, byla přínosná i tím, že jsme se snažili naším vysvětlováním přinést více osvěty ke studiu strojírenských oborů a zároveň mladým lidem říci více o jejich budoucím uplatnění ve strojírenství.

A nyní mi dovolte ještě několik slov ke Dnu otevřených dveří učiliště a průmyslovky. Program návštěvy firmy rodičů a dětmi v rámci tohoto Dne otevřených dveří měl dvě části. První část byla zaměřena stejně jako naše vystoupení na Burze škol a učilišť. Druhá část, ta hlavní, sestávala z prohlídky naší firmy od vývojové konstrukce, přes výrobu strojů, až po jejich expedici. Celé akce se zúčastnilo 152 osob.

Co vyplývá do budoucna z dosavadního postupu při provádění náboru?

Pokud mám hovořit o budoucnosti náboru, měla bych se nejdříve vyjádřit k tomu, jaké zaměstnance naše firma potřebuje. Aby firma mohla postupně dosáhnout úrovně přibližující se vytyčené vizi – být na špičce světového obchodu s vodorovnými vyvrtávačkami, tak k tomu potřebuje hlavně zdatné zaměstnance všech oborů, loajální se svou firmou, kteří budou umět táhnout za jeden provaz. Většina našich zaměstnanců jsou absolventy učiliště a průmyslovky, či technických vysokých škol. Na školy strojírenských oborů přicházelo v minulosti mnoho výborných žáků, kteří brali své studium od začátku vážně a po nástupu do zaměstnání si své znalosti průběžně doplňovali. To jsou ti, kteří jsou nadále oporou všech našich pracovních kolektivů.

Kdybychom si chtěli přiblížit, jakým způsobem se dnešní žáci základních škol rozhodují o budoucím povolání – zda jít do učení, či na studium – nutno podotknout, že právě studium strojírenských oborů přestalo být přitažlivé hlavně pro svojí náročnost. A tak mnoho přemýšlivých a technicky nadaných žáků odchází studovat „počítače“, či „management“ a podobné módní obory. Rodiče i děti zapomínají na to, že „počítače“ se dnes uživatelským způsobem učí na všech odborných školách. Myslím si, že kromě znalostí o počítačích by každý mladý člověk měl mít v první řadě také určitou odbornost. Na průmyslovce se přece žáci učí také na počítačích konstruovat a všestranně počítače využívat ve svém oboru.

Náš stát má v oboru strojírenství tradici, navíc máme kvalitní učitele – strojaře na učilištích, průmyslovkách i vysokých školách. Školy mají stále dobře vybavené dílny, zkušebny, laboratoře a učebny pro výuku konstruování. Neměli bychom připustit, aby vyučování strojírenských oborů zaniklo, aby učitelé odešli z těchto škol a vybavení pro výuku bylo zlikvidováno, neboť toto vše má nenahraditelnou cenu pro budoucnost naší země.

Přáli bychom si, aby veřejnost viděla ve strojírenských oborech naší firmy budoucnost pro svoje děti.k Náš nábor letos i v následujících letech bude zaměřen právě tímto směrem

Děkujeme za rozhovor.

-ta-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.