Ptáme se za vás: Proč opět výkopy v areálu?

Není tomu tak dlouho, co se prováděly v areálu firmy výkopy pro teplovodní rozvody při rekonstrukci kotelny na plyn a v současnosti již opět začaly v areálu další výkopové práce. Na vzhledu areálu to jistě nepřidá a v deštivých dnech se můžeme dočkat zabláceného terénu. Proto jsme se zeptali vedoucího technické obsluhy, ing. M. Tomíška, na důvod nových výkopů:

V posledním květnovém týdnu jsme začali realizovat rozsáhlou akci, které je velmi potřebná a bude trvat nejméně tři měsíce. V jejím průběhu se budeme muset smířit s některými omezeními v komunikacích, neboť výkopové práce zasáhnou prakticky celý terén areálu. Už dnes bych chtěl proto požádat všechny naše zaměstnance o pochopení a spolupráci.

Ale abych uvedl důvody, na které se ptáte. Rozvod užitkové vody z úpravy vody v D. Podluží a také rozvod pitné vody z města je v dezolátním stavu, dochází k neustálým poruchám, praskání potrubí a tím i k únikům vody. Proto bylo nutno přikročit k výměně potrubí pro rozvod užitkové i pitné vody. Chtěl bych ujistit, že jde již o poslední výkopové práce většího rozsahu, které je nezbytné provést. Právě proto chceme využít této situace také k tomu, že budou provedeny rovněž výkopy pro položení rozvodů vysokého napětí, neboť ty dosavadní již dosluhují, jsou staré kolem 50 let a jsou zdrojem častých přerušení dodávek elektrického proudu a tím i odstávek výroby.

Vzhledem k velkému rozsahu výkopů a jejich šířce (ve výkopu bude umístěno 6 kabelů) dojde k určitému omezení provozu na vnitřních komunikacích, budou určeny jednosměrné komunikace, zavedeno přemostění výkopů apod. Bude nutno, aby všichni zaměstnanci respektovali tato krátkodobá omezení a dbali o osobní bezpečnost.

Po dokončení nového rozvodu vody a rekonstrukce elektrické sítě přistoupíme k opravě všech vnitřních komunikací, budou provedeny parkové úpravy, vysázeny stromky a osety trávníky, takže vzhled areálu se podstatně zlepší. Budeme si však na to muset počkat do příštího roku. V každém případě pak dojde ke zlepšení životního prostředí v našem bezprostředním okolí, což je součástí firemních záměrů, neboť k modernímu průmyslovému podniku je nezbytně patří také zlepšené životní prostředí a zeleň v okolí továrních budov.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.