Příprava střediska praktického vyučování

V současnosti jsou v plném proudu přípravy na zřízení střediska praktického vyučování v TOS VARNSDORF. Jeho přípravou a řízením je pověřen jeho vedoucí pan Miroslav Kokta, který v dnešním úvodním příspěvku informuje o důvodech zřízení SPV a aktuální situaci.

Středisko praktického vyučování je soukromým nebo státním školským zařízením, které spoluvytváří sekundární a postsekundární vzdělávání poskytováním odborné praxe, v našem případě hlavně v oblasti strojírenských a elektrotechnických učebních a studijních oborů.

TOS VARNSDORF se chce podílet na oživení trhu především strojírenských oborů tak, aby byly zajištěny personální potřeby dynamicky se rozvíjející firmy. Spoluprací s výchovnými poradci na základních školách hodlá získávat žáky pro studium těchto oborů ve středisku praktického vyučování jim poskytne kvalitní odbornou profesní přípravu s jasnou perspektivou zaměstnání bezprostředně po absolvování studia.

Tento model tu byl již v minulosti zaveden, ale Ministerstvo školství jej v průběhu několika let zrušilo. V současnosti je stav takový, že za 92 procent učňů platí veškeré náklady stát. Učňovské školství trpí rozporem mezi strukturou oborů a požadavky na trhu práce. Školy, nabízející studium v oborech typu asistent podnikatele, manažer, apod. produkují často budoucí nezaměstnané,. Přitom zájem o klasické řemeslné obory, které zaměstnavatelům akutně chybějí, prudce klesl. Stát nemůže poskytovat peníze na výchovu nezaměstnaných. Ministerstvo školství připravuje návrhy, které by motivovaly zaměstnavatele, aby se finančně i odborně podíleli na výchově učňů. Stav věci dokresluje ten fakt, že SOU a U technické vychovalo posledního obráběče kovů v roce 1996. Od té doby se potýká s absolutním nezájmem o strojírenské obory. Firma nabízela již pro školní rok 1997/98 žákům, kteří nastoupí do SOU a U technického a budou studovat jeden ze strojírenských oborů na základě uzavřené dohody, měsíční stipendium ve výši 200 – 500 Kč dle dosahovaných výsledků, dále 300 Kč ročně na nákup učebních pomůcek, bezplatné ubytování v domově mládeže a celodenní stravování pro ubytované žáky, bezplatné stravování na učilišti. V náboru pro šk. rok 1999/2000 by se měly změnit podmínky vyplácení stipendia i jeho výše. Čeká nás nelehká úloha, změnit motivaci rodičů i dětí a dokázat jim, že strojírenství má perspektivu.

SVP by mělo získat státu soukromého školského zařízení k 1. září 1999. K získání statutu je zapotřebí vytvořit projekt na mechanickou dílnu, získat stavební povolení, provést vlastní realizaci včetně vybavení, získat vyjádření hygieniků, požárníků, referátu životního prostředí, IBP, atd. To vše bude třeba završit předáním projektu, který mimo uvedené doklady musí obsahovat výčet oborů, personální a materiální zabezpečení výuky, vlastnictví k objektům a pozemkům a nakonec získání právní subjektivity a ministerstvu školství.

Na závěr musím konstatovat, že nás čeká spousta práce a dost málo času. Ze strany jednotlivých středisek firmy je jak zájem o umístění žáků na praxi, tak i o jejich zaměstnání po vyučení. Jsem přesvědčen, že se nelze spoléhat na trh práce, proto jinudy cesta nevede.

M. Kokta

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.