Představujeme sklady nákupu

Skladové hospodářství představuje v moderně pojatém podniku velmi důležitý článek mezi nákupem a výrobou. Činnost skladového hospodářství začíná příchodem zásilky do firmy, pokračuje kontrolou neporušenosti obsahu, úplnosti co do množství a jakosti, dále vyplněním příjemky a v případě potřeby i proclením. Všechny tyto činnosti zabezpečuje příjem zboží.

Po příchodu zásilky, jeho kontrole a vypsání dokladů pokračuje zboží ve své cestě do skladu. Skladník zboží převezme a skladová účetní zaúčtuje do podnikového informačního systému FACTORY.

Některé druhy zboží jsou přijaty na sklad a uloženy do regálu. Stále více zboží se však objednává dle montážních dávek a v souladu s plánem výdeje materiálu a dílců vydává v potřebném čase na montáž. Tomuto systému se říká „Just in time“ (Právě včas). Nutno však objektivně přiznat že toto se nám ještě zcela nedaří. Soustředěným tlakem na dodavatele je však stále více dodávek, které docházejí již zkompletovány do výrobních dávek, nemusejí se ukládat do skladu a z příjmu zboží skladem prochází pouze evidenčně a vydají se na montáž.

Práce ve skladu je celkově náročná a fyzicky vyčerpávající. Na mysli máme především pracovníky ve skladě odlitků a výkovků, kteří v každém počasí musejí pracovat pod širým nebem. Těmto, ale i všem ostatním, patří naše ocenění.

Ve skladovém hospodářství v současnosti pracují: pan Karel Kacálek jako skladový hospodář a dispečer, v příjmu zboží paní Irena Slavětínská a pan Jan Křivohlavý, v příjmové kontrole pan Kostas Panes.

O sklad technického materiálu a dovozu se starají pánové Robert Kokta, Jiří Laubr a paní Helena Heinrichová a Slávka Šimetková.

Ve skladě odlitků a výkovků pracují paní J. Holubářová a pánové V. Charvát a P. Doktor, B. Bureš a A. Chachatrian.

Sklad spoj. materiálu má na starosti paní Z. Pavlů, sklad barev a plynů pan J. Kocián a režijní sklad paní O. Kreminová.

Všichni pracovníci skladového hospodářství jsou v úzkém pracovním kontaktu s pracovníky oddělení nákupu a denně v přímém styku s pracovníky přímo z výrobních provozů.

P. Hübler

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.