Nové povrchové úpravy strojů

Poněkud ve stínu ostatních úspěchů firmy z poslední doby zůstává modernizace povrchových úprav našich strojů. Uplatnění moderní technologie v oblasti povrchových úprav představuje zásadní změnu v kvalitě, vzhledu, užitných vlastnostech a především ve zproduktivnění a zkrácení průběžných dob lakování dílců.

Oproti minulosti se povrchové úpravy provádějí před vlastní montáží strojů, což znamená, že nalakovaný dílec jde k dalšímu zpracování v konečném provedení a po dokončení stroje se provádějí jen drobné opravy.

V samotném středisku lakovny došlo ke změně technologie nanášení materiálů, změnám v odměňování, počtu pracovníků a v celkové kultuře práce. Pro všechny ostatní zaměstnance montáží to znamenalo nový přístup při montáži a manipulaci s takto připravenými komponenty.

Nová organizace vedla ke zrušení jedné lakovny (kytovny), což znamená zásadní změnu v pracovním prostředí sousedících středisek těžkých mechanik a montáží. Současně bylo realizováno nové organizační uspořádání montážních ploch a prací, jež umožnilo přemístit pracoviště lepení vodících ploch kalenými lištami poblízkosti brusů na vodící plochy. Tak se podařilo odstranit velmi náročnou manipulaci a transport těchto dílců z montáží do těžké mechaniky.

Dalším kladem změny technologie povrchové úpravy je skutečnost, že velkou měrou přispěla ke zlepšení pracovního prostředí, a to snížením rozprachu nátěrových hmot. Optimální řešení pracovního prostředí však lakovnu teprve čeká v příštím období. V nejbližší době k tomu přispěje na dobu celozávodní dovolené připravované broušení podlah, které odstraní nepříjemné nánosy zbytků nátěrových hmot.

Nový systém lakování se podařilo zavést ve velmi krátkém čase bez dopadu na plán výroby zboží. Naopak, zkrácení průběžných dob pomohlo realizovat časově náročné výrobní a expediční úkoly v závěru loňského roku. Jen pro ilustraci, i v technicky vyspělých firmách trvalo podobné zavedení několik let. Týmu složenému z pracovníků montáží a technologického rozvoje se to podařilo zrealizovat během půl roku. V současné době probíhá vyhodnocování dosažených efektů za uplynulé období.

V. Ticháček

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.