Jak plníme firemní cíle

Součástí našich podnikatelských představ a záměrů, které by se měly stát pravidelným tématem na schůzkách pracovních týmů, výrobních poradách i organizovaných školeních, jsou i firemní cíle, tj. prioritní úkoly do roku 2000, které vytvářejí podmínky k prosperitě firmy. První veřejnou kontrolu naplňování těchto cílů jsme na stránkách Horizontu provedli v polovině listopadu loňského roku a dnes je to právě rok, co tento dokument spatřil světlo světa. Jaký pokrok jsme tedy udělali za tuto dobu v jednotlivých klíčových oblastech?

1. Prosperita a výkonnost

- Podíl tržeb na zaměstnance za rok 1997 činil 1 951 tis. Kč, v letošním roce plánujeme nárůst na 2,2 mil. Kč, což dává předpoklad splnění cíle 2,5 mil. Kč na zaměstnance v roce 2000.

- Přímé investice do výrobní základny činily v minulém roce 1997 60,9 mil. Kč a 46,8 mil. Kč bylo investováno formou leasingu. Cíl investovat 100 mil. Kč ročně bude splněn i v letošním roce (plán 126,8 mil. Kč).

- V doplnění výrobního programu o výrobky vytěžující volné kapacity, jako cíl letošního roku, registrujeme únorový podpis smlouvy s VAPOS Jičín o vývoji, výrobě a prodeji vertikálních obráběcích center. Prototyp bude vystaven v září na MSV Brno.

Uzavřena dohoda s BDM Teplice o společné výrobě seřizovacích přístrojů.

Zahájena výroba forem pro automobilový průmysl v nástrojárně pro a. s. Škoda.

- Ve ztrátách z nekvalitní výroby jsme cíl nesplnili, došlo sice k meziročnímu snížení o 30 %, ale objem ztrát stále představuje více jak 6. mil. Kč.

- Úspory nákladů zlepšováním kvality procesů a činností dosáhly výše 43,321 mil. Kč, cíl byl splněn.

2. Zákazník

- Naše nová obchodní politika v USA se osvědčila. V loňském roce naši zástupci prodali v tomto teritoriu výrobky za 4,9 mil. USD a za 4 měsíce letošního roku již za 2,7 mil. USD, což signalizuje podstatně vyšší objem než plánovaných 5 mil. USD na rok 1998.

- V oblasti Jižní Ameriky máme nového zástupce, kterého testujeme od poloviny loňského roku. Hledáme však další efektivnější obchodní spojení, tak, aby letošní cíl – prodej za 1 mil. USD se podařilo splnit.

- V teritoriu SNS realizovány 3 obchodní případy s obratem 10 mil. Kč, ustaven nový zástupce a podepsán kontrakt na dodávky našich strojů pro BELAZ. Cíl 30 mil. Kč ročního obratu roku 1998 je zajištěn.

- V počtu reklamací bylo za loňský rok dosaženo zcela opačného výsledku, namísto snížení o 20 % došlo v počtu reklamací k nárůstu o 53 % a v objemovém vyjádření rovněž k nárůstu o 47 % - celková ztráta dosáhla 5 mil. Kč. Je nejvyšší čas uvědomit si, že zde nejde jen o peníze, ale o ztrátu důvěry zákazníků a hazardování s pozicí firmy na trhu.

- Veškeré záměry s vystavováním prototypů WH 105 v Montrealu a Brně, tak i v náběhu sériové výroby, jsou zajišťovány a plněny.

- Stroj WPD 130 je v současné době nabízen s automatickou výměnou frézovací hlavy, potud cíl splněn. Záměr v této kategorii strojů byl v dubnu letošního roku rozšířen o urychlený vývoj nové deskové horizontky, jejíž prototyp vznikne v 1. čtvrtletí 1999. Stroje ze sériové výroby budou pro zákazníky k dispozici již ve 2. pololetí 1999.

- Cíl v nabídkách zákaznických technologií je plněn.

3. Pružnost a rychlost změn

- Exponát WH 105 byl přes potíže s dodržením termínů výroby úspěšně předveden na veletrhu v Montrealu a následně prodán. Cíl splněn.

- Na zkrácení průběžných dob a zpružnění výroby pracují týmy na montáži a v nákupu. Jedná se o zcela nová řešení, která zabezpečují rozhodující kategorii strategických cílů. Jde o úkoly nejvyšší priority, jejich vývoj bude sledován nejenom naším Horizontem.

- Nové moduly podnikového informačního systému z oblasti účetnictví, konstrukce, technologie a mezd jsou v současné době zaváděny, cílový termín 10/98 máme šanci splnit.

- Nasazení strojů WHN 110 MC a 130 MC ve stř. 119 právě probíhá, dodavatel obráběcího centra Waldrich Coburg zkrátil termín dodávky na konec letošního roku. Vše je připraveno ke splnění tohoto superdůležitého cíle v řešení produktivity práce těžkých mechanik.

- Cíle ve zkrácení průběžné doby montáže a přechod na ryze zakázkovou výrobu strojů po druhém zaplánování řeší pracovní tým montáží. Činnost a zápal týmu pro tuto věc jsou natolik příkladné, že se jimi budeme zabývat podrobněji v některém z příštích čísel. Dnes se spokojme s konstatováním, že řešení této problematiky je v těch nejlepších rukou.

4. Zaměstnanci a firma

- Plán vzdělávání na rok 1997 byl splněn, v letošním roce bude dále rozšířen tak, aby každý spolupracovník absolvoval min.10 hodin tréninku k získání potřebných znalostí.

- Motivační program firmy vyhlášen a zveřejněn, informace o jeho plnění žádejte na pravidelných měsíčních poradách středisek.

- V prosinci 1997 jsme předali do užívání nové centrální šatny, v současné době je před dokončením rekonstrukce sociálního zařízení na montáži – cíl plněn.

- Týmová práce jako systémový nástroj k řešení problémů a rozvoje firmy byl zaveden, vstupním 8 hodinovým workshopem k této problematice prošlo již více jak 180 spolupracovníků.

- Podíl fluktuace zaměstnanců má příznivý vývoj, trvale se pohybuje pod stanoveným limitem 3 %.

5. Město a region

- Podporujeme sportovní aktivity, především fotbal, kde se nám v poslední době daří podporu zúročit ve výsledcích a tím i zájmu veřejnosti.

- Do oblasti zdravotnictví jsme formou sponzorských darů věnovali zařízení v hodnotě přes půl milionu korun.

- Převzali jsme patronát nad koncertní sezónou městského divadla 1997/98, kterou sponzorujeme.

- S městem Varnsdorf jsme uzavřeli smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení 30 bytových jednotek vyšší kategorie – byty 2+1, 3+1, 4+1.

Z přehledu je zřejmé, že máme síly k dosažení našich předsevzetí a k naplnění naší společné vize – být týmem profesionálů, kteří chtějí být nejlepší. Nutno dodat, že jsme na samém počátku, zatím nechceme všichni a musíme se ještě hodně učit. Ale víme jak na to a uděláme to.

Jan Rýdl

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.