Odhodlání do roku 1998

Nedávno skončený rok 1997 potvrdil, že skupina 670 spolupracovníků sdružených v TOS VARNSDORF a.s. umí, a ví jak dosáhnout cílů zajišťujících rozvoj firmy a perspektivu dlouhodobého přežití. Prodeje našich výrobků a služeb přesáhly hranici 1 300 mil. Kč. Do třiceti zemí světa jsme exportovali 94,5 % naší produkce, která ve hmotném vyjádření představovala 194 vyrobených a prodaných strojů.

Do provozu jsme uvedli investice v hodnotě přes 100 mil. Kč a produktivitu práce měřenou podílem přidané hodnoty na zaměstnance zvýšili o 25,3 % na hodnotu 774 tis. Kč. Posílili jsme finanční pozici firmy dalším snížením celkové zadluženosti na financování podnikatelských aktivit o 10,7 %.

Úspěšné výsledky jsou společným dílem nás Tosáků a našich partnerů – obchodních zástupců, prodávajících naše stroje skutečně po celém světě. Je proto vhodné a slušné všem úspěšným poděkovat a o těch nejúspěšnějších říci něco více.

Služebně nejstarším a stále největším partnerem je Strojimport Praha, který dokázal za loňský rok prodat za 350 mil. Kč našich produktů. „Jeho teritorium“ je rozloženo po větší části zeměkoule a obsahuje především země s komplikovaným i obchodními příležitostmi (Čína, Indie, Irán, Thajsko, Turecko), kde díky svým dlouholetým kontaktům a znalosti prostředí se umí prosadit.

Nejúspěšnějším zástupcem v oblasti Severní Ameriky je Omnitrade Machinery, který odebral pro trh Kanady a několik států USA stroje v hodnotě 254 mil. Kč. V této části světa se začíná prosazovat i TOS America, firma s naší účastí, která do USA dodala stroje za 88 milionů korun.

Na pomyslném bronzovém stupínku nejúspěšnějších je náš největší západoevropský zástupce Strojimport Wiesbaden, který v Německu dokázal prodat stroje za 225 mil. Kč. Těšíme se z této spolupráce a věříme v její úspěšné pokračování.

Konec kalendářního roku byl nejen příležitostí k ohlednutí se zpět a dílčí rekapitulací výsledků, které potěší někdy více, jindy méně. V životě firmy je však důležitější a úspěch podmiňující stálý pohled do budoucna. A tak si připomeňme, co v nejbližší době chceme společně udělat.

Základním, odbornou terminologií řečené strategickým cílem je v časovém horizontu šesti měsíců dokončit reorganizaci hlavních činností tak, abychom skokově zvýšili schopnost pružné, rychlé a bezztrátové reakce na změny v požadavcích našich zákazníků, řádově zvýšili obrátku provozního kapitálu a vytvořili podmínky pro udržení dynamiky růstu produktivity práce.

Faktickou prioritou se musí stát realizace úkolů technického rozvoje, a to nejenom v oblasti vývoje výrobků, ale i inovací výrobních procesů a technologií. Výstupem v roce 1998 pak bude obrat přesahující 1,5 miliardy korun dosažených výrobou a prodejem 250 strojů, zavedení výroby nové horizontky WH 105, nasazení nových obráběcích center v těžkých mechanikách, zvýšení prestiže konkurenční schopnosti firmy a posílení společenské pozice našich spolupracovníků. To vše můžeme, umíme a chceme, a proto taky uděláme.

Jsem přesvědčen, že tým 670 lidí dokáže daleko více než o čem zde píši. Avšak na to, abychom mohli zvednout laťku na skutečně světovou úroveň, a to je náš cíl, musíme vytvořit právě ten tým, ve kterém je každý profesionálem. Popravdě řečeno zatím k němu máme ještě hodně daleko, ale začali jsme trénovat.

Popřejme si proto do tohoto nového roku kromě tradičního zdraví, štěstí a úspěchů i vůli a odhodlání k tréninku a více odvahy a důslednosti vůči těm, kteří chtějí pouze sedět na střídačce.

Jan Rýdl

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.