Nové centrální šatny

V dubnu 1997 vedení společnosti rozhodlo o generální rekonstrukci objektu centrálních šaten a kanceláří nákupu a nářaďovny. Za devět měsíců se podařilo celou akci úspěšně zrealizovat, a to i včetně projektu.

A co kvalita? Už jste asi sami posoudili a za vedení podniku mohu říci, že je výborná. Jistě se mnou souhlasíte. Vždyť kolaudace, která proběhla 9. prosince 1997 byla naprosto bez závad, takže jsme mohli ten den ještě v odpoledních hodinách slavnostně předat celý objekt vedoucím středisek. Přítomna byla i televize GENUS, šot z předání vysílala televize druhý den na stanici PRIMA.

Stavba se povedla, nadstandardní vybavení šaten a koupelen, pěkné vstupní vestibuly, velmi hezké kanceláře. Ale jaké jsou první zkušenosti po několika týdnech provozu? Teď už nemůžeme chválit. Předpokládali jsme, že když firma vybuduje svým zaměstnancům lepší než běžné sociální zařízení, budou si jej vážit a podle toho se také chovat. Vedení firmy je zklamáno, že někteří spolupracovníci se chovají stručně řečeně hulvátsky. Například otevírají dveře pracovní obuví, zavírají zamaštěnýma rukama daleko od klik a vrcholem je, když někdo vstoupí do koupelny a zvláště do sprchových boxů v pracovní obuvi. Vandalismem je pak, když jeden, zatím neznámý, takzvaný spolupracovník, při stoupání po schodech táhnul ruce ušpiněné od oleje po bílých stěnách.

Abychom byli adresní: pochválit za poměrně slušnou čistotu střediska údržby, nástrojárny, klempírny a hřídelárny. Naopak středisku montáží a těžkých mechanik tímto vyslovujeme hrubou nespokojenost.

Jak tedy budeme pokračovat dál? Předně předpokládáme, že neseriózní zaměstnanci se nad sebou zamyslí. Dále pak přikročíme k represivním opatřením. Bezpečnostní technik v této době zpracovává provozní řád šaten včetně sankcí pro přistižené „hříšníky“.

Přikročíme i k zákazu vstupu do šaten v pracovní době mimo odůvodnitelné případy. Navíc zvažujeme možnost nátěrů dveří pro lepší údržbu, osazení sprchových boxů košíčky na mýdlo a posílení personálu šaten o další šatnářku.

Na závěr ještě jedna záležitost: Začátkem ledna proběhla zkouška chemického čištění pracovních oděvů. Po cenových jednáních, nejpozději do konce měsíce ledna, bude zavedena výměna špinavých a čistých montérek.

Miloš Tomíšek

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.