První dva stroje nové generace do USA

O původním smyslu a ustavení vlastního podniku realizujícího od nedávné doby přímé prodeje našich výrobků prakticky na celém území USA byla podána stručná informace již ve 2. čísle Horizontu. Zvolna rostoucí podíl naší produkce takto dodané do tohoto teritoria se zdá být pozitivním signálem pro úspěšný rozvoj TOS AMERICA v budoucnu.

Dosud nejnáročnější obchodním případem v krátké historii TOS AMERICA je realizace dodávek dvou stojů v provedení obráběcích center typu WHN 110 MC a WHN 130 MC v letošním roce. Oba stroje jsou určeny pro téhož zákazníka – firmu RICHARDSON M. C. se sídlem ve Springfieldu (Illinois), jejíž majitel, pan J. P. Richardson měl možnost se s naším podnikem a jeho výrobky blíže seznámit při své návštěvě počátkem března tohoto roku. S ohledem na úroveň kontrahovaných výrobků a současně zákazníkovu náročnost (jedná se o středně velký podnik produkující mechanické díly převážně – jakožto jeden z rozhodujících subdodavatelů – pro všeobecně známou značku CATER – PILLAR) je zdárná realizace tohoto případu až po uvedení obou strojů do provozu a popřípadě fungující servis pro přímou prezentaci značky TOS VARNSDORF na tomto nepochybně náročném trhu velice významná ne-li přímo podmiňující.

Vybudování fungujícího přímého zastoupení v zahraničí je náročné vždy a v takovém prostoru, jakým jsou USA zejména. Ve spojení s takovým druhem technicky, organizačně, výrobně atd. náročných výrobků by to však neměly být důvody k malomyslnosti, ale spíš výzva pro náš pracovní kolektiv k pozitivnímu chápání skýtající se šance, neboť odbytiště v USA je při své náročnosti současně obrovské a velice otevřené a je myslitelné a dokonce reálné (na rozdíl od nedávné minulosti) výrobky TOS VARNSDORF zapojit mj. třeba do výrobních procesů ve špičkových oblastech průmyslového komplexu USA, například v letecko-kosmických či zbrojních programech.

Nevýhodami plynoucími zejména ze značné vzdálenosti tohoto teritoria pro praxi přímého zastoupení strádá kromě nás většina nepříliš početné konkurence.

O zdaru realizace uvedeného případu se rozhoduje zejména v těchto dnech při dokončení a přejímce WHN 110 MC v TOS VARNSDORF, stroj WHN 130 MC má být dodán v prosinci tohoto roku.

Záleží zejména na nás, tj. kolektiv TOS VARNSDORF, jak v této svým způsobem zkoušce obstojíme.

František Pilný

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2022 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies