Český penzijní fond ZDRAVÍ

Hlavními akcionáři Českého penzijního fondu ZDRAVÍ, a. s. jsou Česká Kooperativa, družstevní pojišťovna, a. s. – druhá největší pojišťovna v ČR, garant vysoké profesionality v oblasti pojišťovnictví, dále odborový svaz KOVO a Stella group – představovaná společnostmi YSE a Stratego Invest, člen Burzy cenných papírů Praha. Základním jměním fondu je 100 miliónů korun, počet účastníků činí 46 tisíc, čímž se řadí mezi deset největších penzijních fondů u nás.

ČPF ZDRAVÍ nabízí všechny typy penzijního připojištění (starobní, výluhová, invalidní a pozůstalostní penze) a jejich vzájemnou kombinaci se starobní penzí.

Výhody penzijního plánu ČPF ZDRAVÍ:

-Nárok na starobní penzi nebo jednorázové vyrovnání vzniká již po dvou letech a dovršení věku alespoň 50 let.

- Starobní penze se vyplácí ve stále stejné výši čtvrtletně předem. Starobní penzí se rozumí sloučení všech sjednaných penzí ve smlouvě.

- Každoročně je z výnosu účastnických podílů, s kterými je disponováno již v době vyplácení penze, vyplácena třináctá penzijní dávka.

- Na invalidní penzi se nesjednává zvláštní příspěvek, ale invalidní penze musí být sjednána ve smlouvě. Výše této penze je závislá na celkové výši příspěvků zaplacených ve prospěch penze starobní.

- Před první výplatou starobní penze je možno zažádat o částečné jednorázové vyrovnání až do výše 50 % zůstatku individuálního účtu účastníka v kombinaci s výplatou starobní penze.

- Garance 10 let je období, kdy při úmrtí pobíratele starobní penze se do vypršení garance vyplácí pozůstalostní penze oprávněným osobám stanoveným ve smlouvě.

- Pozůstalostní penze je uzavřena automaticky uvedením oprávněných osob. Pozůstalostní penzí se rozumí součet prostředků na individuálním účtu účastníka sníženého o vyplacené dávky.

- Účastníci, jejichž penzijní připojištění zaniklo v průběhu kalendářního roku mají nárok na odpovídající část výnosů za kalendářní rok.

- Možnost změny výše měsíčního příspěvku i oprávněných osob v průběhu placení účastnických příspěvků.

Nadstandard penzijního připojištění u ČPF ZDRAVÍ:

Každý klient, který uzavřel platnou smlouvu o penzijním připojištění s ČPF ZDRAVÍ, je automaticky pojištěn u České Kooperativy, družstevní pojišťovny, pro případ smrti následkem úrazu. Pojistná částka činí 60-ti násobek průměrného měsíčního příspěvku klienta.

Věrnostní prémie:

Pro klienty, jejichž penzijní připojištění od uzavření platné smlouvy v ČPF ZDRAVÍ dosáhne doby tří let (zaplaceno 36 měsíců) je připraveno mimořádné zvýhodnění v podobě finanční částky připisované každoročně na účet klienta a činí pro klienta platícího tři roky – 75 %, čtyři roky – 100%, pět let – 125 proc. a šest nebo více let – 150 % průměrného měsíčního příspěvku klienta v závislosti na délce penzijního připojištění.

Způsob vyplácení starobních penzí při vzniku nároku:

1. vyplácena doživotně – bez nároku na pozůstalostní penzi

2. doživotní starobní penze s garancí (desetiletá garance pro pozůstalé od začátku výplaty dávek starobní penze klientovi)

3. vyplácená dočasně – penze je vyplácena po dobu určenou účastníkem

 

Invalidní penze:

Nárok vzniká po uplynutí pojištěné doby v délce 180 měsíců a výluhová penze je sjednána ve smlouvě. Možnost výplaty výluhové penze: jednorázově, po dobu určenou účastníkem, nejdéle do doby vzniku nároku na starobní penzi.

Pozůstalostní penze:

Nárok vzniká úmrtím účastníka po zaplacení 12 měsíčních dávek. Způsob výplaty pozůstalostní penze:

- Doživotní starobní penze s garancí – desetiletá garance pro pozůstalé, což je období, kdy při úmrtí pobíratele dávek starobní penze zůstává nárok určený oprávněným osobám na výplatu pozůstalostní penze do vypršení této garance.

- Starobní penze vyplácená dočasně – pozůstalostní penze je vyplácena po zbytek doby, kterou měla být účastníkovi dočasně vyplácená penze vyplácena.

 

Možnosti výplaty pozůstalostní penze:

Výplaty penze se uskuteční v termínech dohodnutých účastníkem nebo dle individuální dohody s oprávněnou osobou, nejméně 1 rok. Penze je snížena o vyplácené dávky. Při neurčení podílů jednotlivých oprávněných osob se penze vyplácí ve stejném dílu pro každého účastníka.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies