Číslo 7

 

Návštěva ze sdružení CECIMO

CECIMO je evropská organizace sdružující národní svazy výrobců obráběcích strojů zemí Evropské unie. Česká republika je první zemí bývalého východního bloku, která byla přijata do tohoto prestižního sdružení, kde ji zastupuje náš Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky (SST).
Více »

V ohnisku zájmu: Stav úspor nepatrně klesl

Stav úspor ve vyhlášeném motivačním programu pro rok 1997, jak se dalo očekávat, za měsíc červenec nepatrně poklesl.
Více »

Za návrhy odměny

Na podporu programu zlepšování kvality procesů a činností, tedy Motivačního programu úspory nákladů pro rok 1997, budou v období od 1. září do 31. října 1997 opět odměňována přijatá nápravná opatření formou šeku v hodnotě 500 Kč.
Více »

InterTOS

Jak již sám název napovídá, jedná se o sesterskou firmu TOS Varnsdorf a. s. s 51% podílem TOS. Tato firma prošla svým vývojem s cílem podstatného zlepšení služeb pro zákazníky v oblasti zajišťování hutních materiálů.
Více »

Představujeme...

V minulých číslech Horizontu byl zahájen seriál článků, které představují jednotlivé útvary a složky firmy, jejich poslání a funkce.
Více »

Příspěvek pro zaměstnance

Součástí sociálního programu naší společnosti zakotveného v kolektivní smlouvě je i příspěvek pro každého zaměstnance na individuální penzijní připojištění. V souvislosti s připravovanými legislativními změnami a snahou vedení společnosti dále rozšiřovat tuto oblast sociálního zajištění svých zaměstnanců je zpracováván záměr, podle kterého by společnost svým zaměstnancům poskytovala nejen příspěvek, ale zajišťovala by veškeré činnosti, které s pojištěním souvisejí.
Více »

Průmyslový penzijní fond

Průmyslový penzijní fond, a. s. patří za více než dva roky své existence k nejúspěšnějším penzijním fondům v oblasti připisovaného zhodnocení svým klientům, kterých má více než 145 tisíc. Jeho hospodaření bylo vždy ziskové. Svým klientům připisoval zhodnocení ve výši 12,1 % p. a. za rok 1996.
Více »

Odborářský sloupek

V jednom z prvních vydání HORIZONTU jsem vás, odboráře upozorňoval na volby v letošním roce. Čas nastávajícího VZO se naplnil a čtyřleté období končí v září 1997. Je tedy na vás, členské základně čítající 420 odborářů, tzn. 64,6 % ze zaměstnanců firmy, které členy vyberete a zvolíte jako pokračovatele obhajoby zájmů a práv zaměstnanců.
Více »


Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2022 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies